Opname en verblijf

Op de Intensive Care, inclusief de Medium Care, worden patiënten opgenomen wegens dreigende of bestaande verstoringen van levensbelangrijke lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartfunctie of de bloeddruk. Op de IC en MC beschikken we over de medische apparatuur en gespecialiseerde medewerkers om de benodigde behandeling en zorg te kunnen bieden aan deze IC-patiënten.

Een opname op de Intensive Care is vaak gepland, zoals aansluitend op een grote operatie. Soms komt de opname onverwacht, bijvoorbeeld na een ongeval, een acute ernstige aandoening of vanwege complicaties tijdens verblijf in het ziekenhuis.

Vanaf de Intensive Care worden patiënten meestal overgeplaatst naar een verpleegafdeling in het LUMC. Soms vindt overplaatsing plaats naar een Intensive Care afdeling of een verpleegafdeling in een ander ziekenhuis.