Nazorg Intensive Care


Binnen het LUMC is een nazorgtraject ontwikkeld voor patiënten die 5 dagen of langer op de Intensive Care van het LUMC hebben gelegen. 

Een nazorgverpleegkundige van de IC bezoekt deze patiënten een eerste keer nadat ze vanaf de IC zijn overgeplaatst naar een verpleegafdeling. Vervolgens neemt de nazorgverpleegkundige ongeveer 3 maanden na ontslag uit het LUMC telefonisch contact op. Tijdens dit telefonisch consult wordt de patiënt de mogelijkheid geboden om op afspraak een bezoek te brengen aan de Intensive Care. We hopen  dat hiermee de ic-opname voor de patiënt voor het grootste deel afgesloten kan worden.   

Een opname op de IC is vaak een heftige gebeurtenis. Het kan zowel lichamelijk als psychisch een behoorlijke impact op de patiënt hebben. Veel patiënten die op de IC opgenomen zijn geweest, hebben last van het Post-IC syndroom (PICS). PICS bestaat uit lichamelijke, psychische en/of cognitieve klachten, zoals bijvoorbeeld spierzwakte, depressieve gevoelens en vergeetachtigheid. Meer informatie over PICS vindt u in onze folder Uw herstel na een Intensive Care opname.

Op de website IC Connect kunt u ook veel informatie vinden over PICS en de impact van een opname op de Intensive Care. Via deze website kunt u ook deelnemen aan een zogenaamd IC café, dit zijn (digitale) bijeenkomsten voor ex-IC patiënten.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, dan kunt u de nazorgverpleegkundige bereiken via het emailadres: nazorgic@lumc.nl