Intensive Care units

De afdeling Intensive Care is onderverdeeld in units, deze bevinden zich op verschillende locaties in het ziekenhuis.

Het is van belang dat u weet op welke unit u opgenomen wordt of op bezoek gaat.
Er is 1 unit voor kinderen
  • IC Kinderen, in de J-zone op de 4e etage, J-04-Q, routenummer 605

Meer uitgebreide informatie vindt u in de patiëntenfolder IC Kinderen.
De IC-unit voor kinderen heeft de volgende bezoektijden.

Er zijn 5 units voor volwassenen

  • IC unit 1 en 2, in de H-zone op de 4e etage, H-04-P, routenummer 494
  • IC unit 3 en 4, in de H-zone op de 4e etage, H-04-Q, routenummer 493
  • Medium Care, in de B-zone op de 4e etage, B-04-Q, routenummer 46
    toegang MC via wachtruimte IC H-04, routenummer 493

Meer uitgebreide informatie vindt u in de patiëntenfolder IC Volwassenen.
De IC- en MC-units voor volwassenen hebben de volgende bezoektijden