IC kinderen

IC kinderen

Roeleveld, P.P.

Roeleveld, P.P. - Peter Paul (kinderarts-intensivist, sectiehoofd IC Kinderen)

  • Kinder-intensive care
  • Postoperatieve zorg na cardiochirurgie
  • ECMO (directeur kinder-ECMO-programma)
  • Research (perioperatieve zorg)
  • lid steering committee EuroELSO (2020-2024)

Koers, L. - Lena (anesthesioloog-kinderintensivist)

  • Urgentiegeneeskunde
  • congenitale hartaandoeningen
  • ECMO
  • veiligheid en kwaliteit van zorg.