ECMO-cursus voor artsen en verpleegkundigen

De Leidse ECMO basis-cursus is een 3-daagse GAIA-geaccrediteerde scholing voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de behandeling van neoanaten, kinderen en volwassenen met Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO), zoals IC-verpleegkundigen, (kinder) intensivisten, klinische perfusionisten, thoraxchirurgen, (kinder)cardiologen, (thorax) anesthesiologen en andere belangstellenden. 

Aanvullend is er de mogelijkheid voor het volgen van aparte 'Advanced' dagen (er is een tweedaagse volwassen en een daagse kinder versie)

De ECMO e-learning (6 modules) onderdeel van de basis-cursus kan ook los worden gevolgd.                                   

Aandachtsgebieden zijn tijdens de basis-cursus zijn: indicaties en contra-indicaties van ECMO, veno-arteriële (cardiale) ECMO bij volwassenen en kinderen, veno-veneuze (respiratoire) ECMO bij volwassenen en kinderen, reanimatie met ECMO (ECPR), het ECMO-systeem, ECMO-fysiologie, hemodynamiek, verpleegkundige aspecten van ECMO, stolling en anti-stolling, complicaties en calamiteiten. In de middagen wordt er uitgebreid geoefend met het ECMO-systeem (doormiddel van ’wetlabs’ en scenariotrainingen gebruikmakend van o.a. de Califia 3.0 ECMO-simulator en Harvi by PVLoops simulatiesysteem). 

 • Dag 1-2-3 zijn de basiscursus, bedoeld voor deelnemers met weinig tot geen ervaring met ECMO en wordt afgerond met een digitale toets.
 • Dag 4 en 5 betreft de advanced dagen, deze dagen zijn facultatief voor deelnemers met (enige) ervaring met ECMO. Deze 2 dagen zijn ook los te volgen. NB de kinder advanced versie betreft maar een dag.

Na het volgen van het volledige programma ontvang je een certificaat van het Leids Universitair Medisch Centrum.

De globale opzet van de cursus ziet er als volgt uit:

Dag 1

Basis, uitleg machines, V-A ECMO

Dag 2

V-V ECMO, verpleegkundige aspecten, monitoring, farmacologie, simulatie V-A en V-V

Dag 3

ECPR, antistolling, ethiek, ECPR/ transport simulatie

Dag 4 en 5

Strategieën bij linker- en rechterkamerfalen, simulatie van ECMO, canulatiemogelijkheden, gastsprekers, scenariotrainingen

Voor meer informatie, data en kosten over deze cursussen ga naar: Boerhaave Nascholing Leiden | Medische Nascholing en Cursussen

De volgende cursus vindt plaats op:
  • 17 t/m 19 oktober basiscursus
  • 20 en 21 oktober advanced cursus
Informatie algemeen (cursus inhoudelijk)
 Informatie inschrijving & logistiek

De cursus wordt gegeven door o.a.:

  • Dr. PP Roeleveld, kinderarts-intensivist, directeur ECMO-programma
  • Drs. Carlos Elzo Kraemer, internist-intensivist, vicedirecteur ECMO-programma
  • Mw. Mascha van Gijlswijk, IC-verpleegkundige, ECMO-coördinator
  • Ing. Eelco van Es, klinisch perfusionist, ECMO-coördinator
  • Dr. Jacinta Maas, neuroloog-intensivist
  • Drs. Jorge López Matta, longarts-intensivist
  • Dr. Richard Klein, kinderarts-intensivist
  • Ing. Arjen van der Baan, klinisch perfusionist
  • Drs. José Montero Cabezas, interventie-cardioloog
  • Dr. Mark. Boogers, cardioloog
  • Prof. Dr. Jeroen Eikenboom, internist-hematoloog/vasculair geneeskundige

De cursus is met 18 accreditatiepunten geaccrediteerd door:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VNVN)