Opleiding tot intensivist

In Nederland bestaan 9 opleidingen tot intensivist. Een daarvan verzorgt de afdeling Intensive Care van het LUMC.
Momenteel kunnen internisten, anesthesiologen, chirurgen, cardiologen, longartsen en neurologen / neurochirurgen de opleiding in het aandachtsgebied volgen.

Voor alle opleidingen geldt een totale opleidingsduur van 24 maanden, waarin tenminste ervaring opgedaan moet worden in de interne, chirurgische, cardio-chirurgische en neurologische / neurochirurgische Intensive-Care-geneeskunde. Patiënten van al deze specialismen worden op onze Intensive Care behandeld.
De opleiding in het aandachtsgebied dient binnen 2 jaar na registratie tot specialist aan te vangen en mag in principe niet meer dan 4 maanden worden onderbroken.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de het secretariaat van de GIC via het secretariaat van de NVIC.

Voor de opleiding tot kinderarts-intensivist heeft het LUMC geen bevoegdheid.

Opleidingsomgeving

In de opleiding wordt aandacht besteed aan:

 • De breedheid van het vak van Intensive Care: de patiëntenpopulatie op de IC biedt ruimschoots de gelegenheid om kennis te nemen van en ervaring op te doen in het brede spectrum dat IC-geneeskunde omvat.
 • Theoretisch onderwijs: de structuur van het onderwijs is gebaseerd op het PACT-onderwijs. PACT (Patient Centered Acute Care Training) is een modulair, multi-disciplinair e-learing programma dat ontwikkeld is door de ESICM (European Society of Intensive Care Medicine). Gedurende de opleiding komen de onderwerpen van de PACT aan bod, zowel gedurende het dagelijkse reguliere middagonderwijs als in de 2-wekelijkse Fellowonderwijsmomenten. Tevens zijn er maandelijkse multidisciplinaire besprekingen met de afdelingen Infectieziekten en Longziekten.
 • Bedside teaching: wekelijks worden er tijdens de clinical rounds met de fellows klinische problemen rondom het bed besproken.
 • Vaardigheidsonderwijs: naast aandacht voor theoretische onderbouwing van de IC-geneeskunde besteden we op onze afdeling veel aandacht aan het trainen van vaardigheden. Dit gebeurt o.a. op het skillslab van Divisie I.Trainingen die worden gegeven zijn o.a.
  • BLS (basic life support), ALS (advanced life support) en ALS-scenariotrainingen
  • CVVH (continue veno-veneuze hemofiltratie) 
  • Echografie (hart en longen) 
  • ECMO (extracorporele mebraanoxygenatie)
  • Externe pacemaker
  • Leiderschapscursus
  • Luchtwegmanagement (basic, advanced, difficult airway) en beademing

Meer informatie

Zie ook Werken bij.

U vindt meer informatie op de volgende websites

Solliciteren

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met uw motivatie en curriculum vitae richten aan:

Prof dr E. de Jonge, afdelingshoofd
en / of
dr M.S. Arbous, opleider

Intensive Care LUMC, H-04-Q
Postbus 9600, 2300 RC Leiden

e-mail IC@lumc.nl