dr. Mark G.J. de Boer

Internist-Infectioloog, senior staflid

Vakgebied(en)

  • Infectieziekten
  • Interne Geneeskunde

Introductie

dr. M.G.J. de Boer is werkzaam als internist-infectioloog. De klinische werkzaamheden, onderwijs en onderzoek zijn m.n. gericht op het goed gebruik van antibiotica en antibioticabeleid, in het bijzonder de empirische behandeling (en profylaxe) van infecties veroorzaakt door bacterien en schimmels.

Functies

- voorzitter antibioticacommissie LUMC

- voorzitter landelijke COIG cursus Infectieziekten en Immuniteit (voor internisten in opleiding)

- bestuurslid (secretaris) Stichting Werkgroep Antibioticabeleid Nederland (SWAB)

- lid regionaal coordinatieteam antibioticaresistentie-zorgnetwerk  

- lid wetenschappelijke adviesraad Dutch-Belgium Mycosis Study Group 


Research & Expertise

Het onderzoek en de klinische expertise van deze specialist gaan over:

  • Goed Gebruik van Antibiotica, in het bijzonder het empirisch (en profylactisch) gebruik van antibacteriele en antifungale middelen. link

 

en in sterke verbinding met dit thema:

  • Behandeling van geinfecteerde gewrichtsprothesen. link
  • Invasieve Schimmelinfecties (epidemiologie en behandeling).
  • Klinisch onderwijs & opleiding


 Daarnaast omvatten de werkzaamheden de zorg en behandeling van personen die geinfecteerd zijn met HIV.


Curriculum vitae (beknopt)

Na het artsexamen (2001, cum laude), volgde hij de opleiding tot internist in Leiden en de opleiding in het aandachtsgebeid infectieziekten welke beiden werden afgerond 2008. Naast de klinische werkzaamheden verrichte hij promotieonderzoek, wat leidde to the proefschrift 'new markers of pulmonary fungal infection' in 2011.

Huidige onderzoekslijn: Het thema antibiotic stewardship en rationeel gebruik van antibiotica als empirische en profylactische behandeling heeft zijn bijzondere aandacht. Het maken van rationele therapiekeuzes over het antibioticabeleid als er sprake is van onzekerheid over o.a. de juiste diagnose, het veroorzakend micro-organisme en de ernst van de infectie is een niet eenvoudig maar wel veelvoorkomende uitdaging voor de arts. Met de toenemende resistentie wereldwijd, maar ook in Nederland, is dit enkel nog complexer aan het worden. Dit geldt ook in toenemende mate voor infecties veroorzaakt door schimmels bij patienten met een sterk verminderde afweer. Er zijn momenteel 3 projecten (en promovendi) waarmee gewerkt wordt aan het beter begrijpen van deze problematiek, en het zoeken naar het verbeteren van behandelstrategien en antibioticabeleid.

De klinische patientenzorg en de hierbovengenoemde functies zijn hier sterk mee verbonden. 

Dr. Mark de Boer was lid van diverse data safety and monitoring boards (DSMBs) van gerandomiseerde studies, fungeerde als consultant voor de EMA (European Medicine Agency) in 2014, is SMBWO geregistreerd klinisch epidemioloog-B, en co-initiator van de Leiden Fungal Infections Study Group (LFISG).

Medisch onderwijs:
- 2007-2011 2-wekelijkse klinische ronde voor co-assistenten
- 2008-heden div. colleges en werkgroepen in de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen. 
- 2012-2015 lid en vice-voorzitter opleidingscomissie voor de studie geneeskunde (OLC)
- BKO-registratie
- 2017-heden voorzitter van de landelijke (COIG) cursus infectie en immuniteit      


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer C5-40

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 (0)71 52 62613

Postzone C5-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: M.G.J.de_Boer@LUMC.nl