Onderwijs

De afdeling Infectieziekten coördineert onderwijsblokken voor de studierichtingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Hierover vindt u meer informatie op de onderwijspagina van de website van de Universiteit Leiden. Daarnaast is de afdeling Infectieziekten betrokken bij onderwijs voor co-assistenten en arts-assistenten. En participeert de afdeling Infectieziekten in onderwijs blokken van andere specialisaties.

Coördinatoren van het onderwijs: dr. S.A. Joosten, prof. dr. A. Geluk, dr. Arend (jaarcoordinator)

Onderwijs Geneeskunde en Biomedische wetenschappen

 
Geneeskunde bachelor jaar 2Mechanisms of Disease 1 (engelstalig blok)
Biomedische Wetenschappen bachelor jaar 2Infectious Agents and Immunity
Geneeskunde bachelor jaar 3Global Health - half minor
Biomedische Wetenschappen MasterFrontiers-of-Science course: Regulation of the immune response in human disease
Biomedische Wetenschappen MasterFrontiers-of-Science course: Pathogen Host Interactions
Semi-artsKeuzeblok co-schappen Infectieziekten

Opleiding tot medisch specialist

Voor informatie over de opleiding tot medisch specialist verwijzen wij u door naar de opleidingspagina's van de website van het LUMC.

Opleiding voor het aandachtsgebied Infectieziekten

Assistenten-in-opleiding-tot-internist kunnen bij de afdeling de deelspecialistische stage in het aandachtsgebied infectieziekten doen. Tijdens deze stage doet de arts-assistent polikliniek (infectieziekten, HIV/AIDS), Vaccinatiepolikliniek (reisadviezen en specifieke vaccinaties), intramurale infectieziekten consulten en stage op het laboratorium van de Medische Microbiologie, bij de Antibioticacommissie en de Infectiecommissie. Voor details met betrekking tot de opleidingseisen kunt u terecht op de website van de Nederlandse Internisten Vereniging. Belangstellenden dienen ruim voor de gewenste aanvang van de stage in het aandachtsgebied contact op te nemen met de opleider, dr. Sandra Arend