Ramon Arens

Ramon Arens studeerde medische biologie aan de Universiteit van Amsterdam en voerde zijn promotieonderzoek uit in het laboratorium van prof. René van Lier en prof. Marinus van Oers van het Academisch Medisch Centrum over de rol van de co-stimulerende moleculen CD27 en CD70. Na zijn promotie in 2003 tot 2006 verrichtte hij postdoctoraal onderzoek in de groep van prof dr. Ton Schumacher bij de afdeling Immunologie van het Nederlands Kanker Instituut, gevolgd door een positie als wetenschapper aan het La Jolla Institute of Allergy and Immunologie (LIAI) in San Diego. Sinds 2010 is hij groepsleider bij de afdeling Immunologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het onderzoek van Arens en zijn team richt zich op fundamentele en translationele immunobiologie van T cellen in (chronische) infecties en kanker. Het laboratorium heeft uitgebreide kennis op het gebied van T-cel immuniteit, T-cel costimulatie en immunotherapeutische strategieën op basis van immunomodulerende middelen, vaccinatie en adoptieve T cel transfer.

Het huidige onderzoek heeft tot doel de mechanismen van effectieve immunotherapie te ontleden door gebruik te maken van geavanceerde technieken zoals massacytometrie en RNA-sequentiebepalingen van afzonderlijke cellen. Het Arens lab wordt gefinancierd door beurzen van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor de Nederlandse Kankerbestrijding , de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en van de Europese Commissie.