Steun ons onderzoek

De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt naar nieuwe wegen om de behandeling van patiënten met leukemie, lymfklierkanker of multipel myeloom te verbeteren.

Onze onderzoekers werken aan een veelbelovende nieuwe behandelmethode voor deze patiënten: het Levend Geneesmiddel. Meer informatie hierover vindt op de website Help het levend geneesmiddel vooruit

Het gaat om tijdrovend en dus kostbaar onderzoek. De noodzakelijke extra middelen worden geworven door het Doelfonds Leukemie, dat deel uitmaakt van de Bontius Stichting. Deze stichting organiseert en coördineert alle fondsenwervende activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het LUMC. Donaties die voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uiteraard uitsluitend daaraan ten goede.   Doneer aan het Doelfonds Leukemie     

Via deze link kunt u direct uw donatie voor het Doelfonds Leukemie doen. 

Op de pagina "speerpunten in de patientenzorg" vindt u informatie over de innovatieve behandelingsmethodes die ontwikkeld en toegepast worden op de afdeling Hematologie van het LUMC. Op de pagina "Research" vindt u meer gedetailleerde informatie over de onderzoekers van de afdeling Hematologie en de projecten waar zij mee bezig zijn. 

Nadere informatie

Wilt u meer weten over de manieren van doneren en de fiscale voordelen? Bent u benieuwd naar de voortgang van ons onderzoek en de resultaten die daarmee worden behaald? Alle betrokken onderzoekers en artsen willen graag persoonlijk met u van gedachten wisselen en overleggen over de verschillende mogelijkheden. Aarzelt u niet om contact op te nemen via ons stafsecretariaat: 071-526 2271 of StafsecretariaatHematologie@lumc.nl

 

Het Doelfonds Leukemie van de Bontius Stichting

p/a Stafsecretariaat Hematologie

Leids Universitair Medisch Centrum

Postzone C2R-140

Postbus 9600

2300 RC Leiden

StafsecretariaatHematologie@lumc.nl

071-526 2271 

Bank

Rekeningnummer IBAN NL35INGB0000115111

t.n.v. Bontius Stichting - Doelfonds Leukemie

Leiden