Allogene stamceltransplantatie

Een van de speerpunten van de afdeling Hematologie van het LUMC is allogene stamceltransplantatie. Hieronder vallen: myelo ablatieve transplantatie met verwante en onverwante donoren, haplo identieke stamceltransplantatie en navelstrengbloed transplantaties.


Myelo ablatieve conditionering wordt toegepast bij relatief jonge patiënten met aandoeningen die in hoge mate gevoelig zijn voor chemotherapie en radiotherapie, terwijl non-myelo ablatieve conditionering wordt toegepast bij oudere patiënten en aandoeningen die met name gevoelig zijn voor cellulaire immunotherapie. Bij de meeste vormen van transplantatie wordt gebruik gemaakt van T cel depletie waardoor het mogelijk is patiënten tot op een leeftijd van 70-75 jaar te behandelen wanneer er geen sprake is van ernstige co morbiditeit.

Voor meer details verwijzen wij u naar de specifieke protocollen: