Hematologieklapper

Welkom op de Hematologieklapper

De Hematologieklapper, voorheen het Leidse rode boekje, is een initiatief van de stafleden van de afdeling hematologie van het LUMC. De Hematologieklapper is bedoeld als leidraad voor de diagnostiek en behandeling van hematologische ziekten. De leidraad vervangt geen handboek of richtlijn, maar biedt aan de professional handvatten voor de juiste diagnostisering en behandeling.

Suggesties ter verbetering zijn uiteraard welkom en kunt u mailen via deze link.

Wij hopen met de Hematologieklapper een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de zorg voor patiënten met hematologische aandoeningen te leveren.

Namens de stafleden/afdeling hematologie,

Prof Dr. J.H. Veelken
Leiden, mei 2019