Lever & Darmkanker

RAPIDO

Dit betreft een onderzoek bij patiënten met vergevorderde endeldarmkanker. Na toestemming voor dit onderzoek wordt geloot of u voorafgaand aan de operatie de standaard behandeling (5-6 weken chemo-radiotherapie) zult krijgen, of de experimentele behandeling (1 week intensieve radiotherapie, gevolgd door 6 kuren chemotherapie).

Leverperfusie

Dit betreft een onderzoek bij patiënten darmkanker of een ander type kanker en met uitzaaiingen in de lever die niet meer chirurgisch kunnen worden weggehaald. Hiervoor is behandeling met chemotherapie de beste behandeling. Deze kan systemisch (in het hele lichaam) of geïsoleerd (alleen in de lever) worden gegeven. In het LUMC zijn inmiddels meer dan 130 patiënten met de geïsoleerde doorstroming van de lever met het middel Melphalan behandeld.
Onderzoek in het laboratorium heeft opgeleverd dat toevoeging van Oxaliplatin aan Melfalan de werking van beide middelen versterkt. Het doel van dit  onderzoek is om zowel de juiste dosis van beide middelen vast te stellen, als de werkzaamheid van beide middelen bij mensen te onderzoeken.

ASPIRINE

Dit betreft een onderzoek bij patiënten van 45 jaar en ouder met dikke darmkanker. Onderzocht wordt of een lage dosering Aspirine gedurende 5 jaar, een gunstige uitkomst geeft bij darmkanker patiënten. Eerdere onderzoeken wijzen er op dat dat met name voor oudere patiënten die geen chemotherapie krijgen het geval lijkt te zijn. Na toestemming voor dit onderzoek wordt geloot of u lage-dosering Aspirine of Placebo krijgt.

Dutch Colorectal Cancer Group