Patiëntenfolder

Stomapolikliniek

Onlangs hebt u een consult gehad bij de chirurg/uroloog. Uw behandelend arts heeft u verteld dat uw operatie mogelijk gepaard gaat met het aanleggen van een stoma. De stomaconsulent van de Stomapolikliniek informeert u hierover, zodat u goed wordt voorbereid. Zij begeleidt u vervolgens nadat de stoma is aangelegd in dit traject.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde

Informatiegesprek stoma  

Nadat u bij de arts bent geweest, ontvangt u een afsprakenbrief. Hierin vindt u de gegevens van uw afspraak op de Stomapoli. Het informatiegesprek duurt ongeveer 1 uur. De stomaconsulent informeert u over de stoma, de stomaverzorging en over de gevolgen van leven met een stoma. Natuurlijk krijgt u tijdens dit informatiegesprek de gelegenheid om vragen te stellen. Wij raden u aan om met iemand samen naar de afspraak te komen, u krijgt namelijk veel informatie. U kunt hier alvast meer lezen over de onderwerpen die de stomaconsulent met u bespreekt:   

Soorten stoma’s  

Een stoma is een kunstmatige uitgang aan de buikwand die wordt aangelegd door middel van een operatie. Er zijn verschillende soorten stoma’s:  

  • De dikkedarmstoma/colostoma zit in principe aan de linkerkant op de buik. Hierdoor blijft een groot deel van de dikke darm gespaard na de operatie. 
  • De dunnedarmstoma/ileostoma zit in principe aan de rechterkant van de buik. Daar gaat de dunne darm over in de dikke darm. 
  • De urostoma/Bricker zit meestal aan de rechterkant van de buik. 

De stomaconsulent legt met behulp van plaatjes uit welke stoma u zult krijgen en hoe deze werkt.  

Plaatsbepaling stoma  

Het is belangrijk om vóór de operatie te bepalen waar de stoma komt (de plaatsbepaling). Wanneer de operatie binnen een aantal dagen plaatsvindt, kan de stomaconsulent de plaatsbepaling al aan het einde van het informatiegesprek doen. Als de operatie op een later moment gepland staat, zal ook de plaatsbepaling later gebeuren.  

Bij de plaatsbepaling bekijkt de stomaconsulent waar de rechte buikspieren lopen; de stoma wordt namelijk vastgezet in de buikspier. Voor het bepalen van de plek voor de stoma wordt ook rekening gehouden met uw kleding, huidplooien en uw zicht op de stoma, zodat u deze kunt verzorgen. Als u in een rolstoel zit, wordt de plaatsbepaling gedaan in een zittende positie. De stomaplaats wordt aangegeven met een zwarte stift.  

Oefenen met het stomamateriaal  

Nadat de plaats voor de stoma is aangegeven op uw buik, kunt u onder begeleiding van de stomaconsulente proberen een oefenzakje op te plakken. U kunt alvast oefenen met het bevestigen en het legen van het stomazakje.  

Opname  

Ook tijdens de opname in het ziekenhuis komt de stomaconsulente bij u langs. De afdelingsverpleegkundige neemt de stomaverzorging tijdens de opname met u door. Na de operatie komt de stomaconsulente bij u langs om de stoma te beoordelen. Tijdens de periode dat u opgenomen ligt op de verpleegafdeling, wordt er aan de hand van een zogenoemd stappenplan instructie en uitleg gegeven over het uitvoeren van de stomazorg. Soms is het niet haalbaar om zelfstandig de zorg uit te voeren voordat u met ontslag gaat. In dat geval zal de afdelingsverpleegkundige thuiszorg voor u regelen.  

Stomamateriaal  

Tijdens uw opname krijgt u voor uw stoma basismateriaal van het ziekenhuis. Voor de stomazorg thuis bestelt de stomaconsulente materiaal bij een medisch speciaalzaak. Bij uw eerste controlebezoek aan de stomapolikliniek kijkt de stomaconsulente of het materiaal moet worden aangepast. U krijgt verschillende stomamaterialen te zien. De medisch speciaalzaak levert uw spullen aan huis, welke medisch speciaalzaak dit wordt, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.  

Dieetadvies  

Als u een stoma krijgt, hoeft u in principe geen dieet te volgen. Om mogelijke problemen te voorkomen, bespreekt de stomaconsulente wel dieetadviezen met u. In sommige gevallen wordt de diëtiste in consult gevraagd om u te adviseren en te begeleiden.   

Begeleiding op de stomapolikliniek

Na uw ontslag uit het ziekenhuis blijft de stomaconsulent u poliklinisch begeleiden. Dit traject loopt tot ongeveer vier maanden na de operatie. De eerste stomacontrole vindt in principe plaats als u ook een afspraak hebt bij de chirurg/uroloog. Als het op medisch gebied goed gaat en vervolgafspraken met de arts niet nodig zijn, volgen nog wel controleafspraken op de Stomapoli. De stomaconsulente controleert dan uw stoma, bespreekt de voortgang van de zelfzorg en eventuele problemen met u met als doel dat u op een goede manier zelfstandig uw stoma kunt verzorgen. Ook adviseert ze over de materialen die bij uw levensstijl passen. Vervolgens wordt geadviseerd om jaarlijks een afspraak te maken met uw stomaconsulent ter evaluatie. De stomaconsulente maakt u bewust van uw eigen handelen en het effect hiervan op uw gezondheid.  

Spreekuur Stomapolikliniek  

Als u tussen de afspraken door vragen hebt of wanneer zich een probleem voordoet, kunt u altijd contact opnemen met de Stomaconsulenten.   

Telefonisch spreekuur: op werkdagen tussen 8.30-9.30 uur. Op andere tijdstippen kunt u het bandje inspreken of een e-mail sturen naar stomapoli@lumc.nl.

Contact en locatie Stomapolikliniek  

Locatie: Poligebouw Heelkunde, Orthopedie en gipskamer, route 1000.
Telefoonnummer: 071-526 32 75
E-mailadres: stomapoli@lumc.nl.

Meer weten over stoma?  

Wilt u meer lezen over hoe het is om een stoma te krijgen of te leven met een stoma?  

Kijk dan op www.lumc.nl/stomapoli en www.stomavereniging.nl.