Wie zijn wij

GeboorteHuis Leiden open vanaf 1 juli 2016

GeboorteHuis Leiden is ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen LUMC, Alrijne Ziekenhuis Leiden en verloskundigen uit de regio. Door bundeling van onze zorg bieden wij vrouwen en hun baby's alle mogelijke hulp tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Opening GeboorteHuis Leiden op 1 juli 2016

Op 1 juli 2016 opent Geboortehuis Leiden haar deuren op de 7e etage van het LUMC. Bevallingen zullen vanaf die datum alléén op locatie LUMC in GeboorteHuis Leiden plaatsvinden.

Voor poliklinische zorg kunt u nu en in de toekomst terecht op zowel locatie Alrijne Ziekenhuis Leiden als locatie LUMC.

Vanaf wanneer kunt u bij ons terecht?

Vanaf 1 juli van dit jaar is het eerste deel van het GeboorteHuis klaar en vinden daar alle bevallingen plaats, ook van zwangeren die in locatie Alrijne Leiden onder controle zijn.     

Voor poliklinische zorg kunt u terecht op zowel locatie Alrijne Ziekenhuis Leiden als locatie LUMC.

GeboorteHuis Leiden wordt gerealiseerd op de 7e etage van het LUMC, naast de afdeling neonatologie, voor baby's die extra intensieve zorg nodig hebben. Het is een complexe verbouwing omdat dit moet gebeuren zonder verstoring van de huidige zorg. U kunt het verloop van de bouw bekijken op bijgaand tijdschema.

Op dit moment bevindt de (kraam)afdeling verloskunde in het LUMC zich tijdelijk op de 11e verdieping. Op 1 juli 2016 is het eerste deel van de nieuwe afdeling geopend en vinden de bevallingen plaats op de 7e verdieping. Op het moment dat de huidige afdeling neonatologie kan verhuizen naar hun nieuwe plek wordt ook gestart met de bouw van de tweede helft van GeboorteHuis Leiden. Begin 2018 zal de 7e etage in zijn geheel opgeleverd worden.