Indienen van een klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent bejegend, over faciliteiten in het LUMC of heeft u een medische klacht dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het patiëntenservicebureau. Dat kan via het printen van het klachtenformulier onder vermelding van uw persoonlijke gegevens, uw geboortedatum en uw patiëntnummer. U kunt ook uw klacht indienen met behulp van het online klachtenformulier. De medewerkers van het patiëntenservicebureau sturen uw klacht door naar degene die de klachten in behandeling neemt op de desbetreffende afdeling.

Na ondertekening kunt u uw klacht opsturen naar:
Leids Universitair Medisch Centrum
Patiëntenservicebureau
Locatie H2-11
Postbus 9600
2300 RC  Leiden

Verder kunnen de medewerkers van het patiëntenservicebureau u informatie geven over de klachtenprocedure en als u twijfelt samen met u kijken waar uw klacht het beste ingediend kan worden.