Groepsbijeenkomsten

De dienst maatschappelijk werk verzorgt, buiten het individuele hulpverleningsaanbod, ook een groepsaanbod.

Voor het groepswerk worden diverse methoden gebruikt zoals de cursus omgaan met borstkanker en het PPEP programma. De maatschappelijk werkers zijn geschoold en gecertificeerd om deze programma’s te begeleiden. De afgelopen jaren heeft maatschappelijk werk de uitvoering van het PPEP programma verzorgd in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

In deze (promotie) onderzoeken is aangetoond dat het groepsaanbod de kwaliteit van leven van de deelnemers vergroot. Het aanbod wordt altijd in overleg met de afdeling gerealiseerd en kunnen diverse andere disciplines participeren in de uitvoering.

Buiten dit gestructureerde aanbod worden er ook thema-avonden georganiseerd voor bepaalde patiëntengroepen. Dit is ook op aanvraag van een afdeling.

Groepswerk

Het PPEP4All programma is een zelfmanagement programma voor mensen met een (chronische) ziekte. Het vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd, ruimte en aandacht is voor de psychische en (psycho)sociale gevolgen van de ziekte op het dagelijkse leven. 

Het Patiënt Educatie Programma wordt momenteel als vast onderdeel van de behandeling aangeboden voor patiënten met:
- Hypofyse/bijnier aandoeningen, twee keer per jaar bij voldoende aanmeldingen.
- Vestibularis Schwannoom (brughoektumor), eenmaal per jaar bij voldoende aanmeldingen.
- Crohn en colitis ulcerosa, een groep wordt gepland bij voldoende aanmeldingen.

Wilt U weten of er op de afdeling waar U onder behandeling bent ook een aanbod voor het volgen van het PPEP is, neemt u dan contact op met de afdeling. Voor meer algemene informatieover de PPEP, zie de website PPEP4ALL.

Cursus `Omgaan met Borstkanker`

Voor vrouwen die klaar zijn met een behandeling voor borstkanker organiseren we de cursus Omgaan met borstkanker. Tijdens deze cursus kunnen patiënten praten over hun ervaringen, krijgen zij extra informatie en leren zij om te gaan met de psychologische en lichamelijke gevolgen van hun ziekte. Het groepsprogramma wordt tweemaal per jaar georganiseerd.               

Meer informatie en inschrijven.

Herdenkingsbijeenkomst

Eén keer per jaar organiseren maatschappelijk werkers team Ouderbegeleiding en medewerkers Dienst Geestelijke Verzorging een herdenkingsbijeenkomst, voor ouders van kinderen die in het LUMC overleden zijn. Tijdens de herdenking staan wij gezamenlijk stil bij de kinderen die zijn overleden. Hun namen worden genoemd en voor ieder kind wordt een bloem in een vaas gezet. Er is tijd voor muziek, poëzie en voor stilte.
Na de herdenking is er ruimte om met andere ouders te praten. 

De bijeenkomst is één keer per jaar in het voorjaar.

Meer informatie over herdenkingsbijeenkomst

Voor algemene vragen of informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met:
Maatschappelijk Werkers team Ouderbegeleiding.
Telefoon: 071 - 529 9145.
E-mail: ETOuder@lumc.nl.