Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw behandeling? Probeer deze dan eerst te bespreken met uw behandelend diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het LUMC.

In de klachtenregeling van het LUMC vindt u alle informatie over het indienen en de behandeling van een klacht. Een klacht kan worden behandeld:

  • door middel van een schriftelijk traject, of 
  • door bemiddeling met behulp van een klachtenbemiddelaar, of 
  • door de Klachtencommissie van het LUMC te vragen om een uitspraak over uw klacht te doen.