Projecten

Screening the City

De opkomstcijfers van bevolkingsonderzoeken in Den Haag behoren tot de laagste in Nederland. In het project Screening the CITY wordt onderzocht wat de kenmerken van deelnemers én niet-deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken zijn, hoe deze groepen van elkaar verschillen en wat voor deze groepen de resultaten per onderzoek betekenen. Met de resultaten worden aanknopingspunten gezocht die ervoor kunnen zorgen dat meer mensen deelnemen aan bevolkingsonderzoeken.    

Gezondheidsrisico sociaal economische verschillen

In dit project bestuderen we de deelname aan bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm- en baarmoederhalskanker. Het belang van een groot deelnemersaantal is dat we goed in beeld kunnen brengen hoe de gezondheid van de Haagse bevolking ervoor staat. Als een specifieke groep bijna niet deelneemt, wordt deze misschien niet goed bereikt en voorgelicht. 

Aanpak sociaal economische verschillen

In dit onderzoek bekijken we de kenmerken van deelnemers én niet-deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken. Want waarom doen mensen uit de ene bevolkingsgroepen wel mee en mensen uit andere groepen niet? We vergelijken de verschillen per groep en bestuderen ook hoe ze scoren bij de bevolkingsonderzoeken. Doel is om aanknopingspunten te vinden die de deelnemersaantallen van de bevolkingsonderzoeken in Den Haag optimaliseren. 

Uitkomsten onderzoek

Mensen die een hoog risico lopen op kanker willen we stimuleren mee te doen aan de bevolkingsonderzoeken. Daarnaast willen we zoveel mogelijk mensen in Den Haag goed voorlichten over bevolkingsonderzoeken. Met de juiste informatie kunnen ze weloverwogen beslissen of ze wel of niet mee willen doen aan onderzoek. 

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag, Universiteit Leiden en het LUMC. Binnen het onderzoek wordt samengewerkt met GGD Haaglanden en het Universitair Kankercentrum Leiden | Den Haag. 

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Frederike Büchner, of Thom Bongaerts, onderzoekers bij de LUMC-Campus Den Haag.