Projecten

Interdisciplinaire Haagse Aanpak Complexe Gezondheidsproblemen

‘Hotspotters’ zijn mensen die last hebben van meerdere aandoeningen. Vaak levert de zorg die deze patiënten krijgen geen gezondheidsverbetering op. Dit vanwege  fragmentatie van zorg, beperkte individuele gezondheidsvaardigheden en angst voor kosten met zorgmijding tot gevolg. In het onderzoek ‘interdisciplinaire Haagse Aanpak Complexe Gezondheidsproblemen’ wordt gekeken hoe de kwaliteit van leven voor hotspotters verbeterd kan worden.

Gezondheidsrisico voor hotspotters

Door specialisaties in de zorg vallen hotspotters vaak tussen wal en schip. Ze kunnen vaak niet vanuit één organisatie worden geholpen. Dit omdat er voor meerdere klachten verschillende specialisten nodig zijn. Daarnaast hebben hotspotters vaak ook problemen op andere leefgebieden, zoals armoede of werkloosheid. Deze complexe problemen hebben een interactie met elkaar die de problemen vergroten en leiden tot een slechtere gezondheid dan gemiddeld. Tevens werken de verschillende instanties niet samen voor 1 persoon, waardoor er veel kansen gemist worden. Omdat de zorgbehoefte van deze groep hoog is, willen we de coördinatie tussen de betrokken partijen verbeteren.  

Aanpak zorg voor hotspotters

In dit onderzoek identificeren we deze kwetsbare groep middels verschillende methodes en proberen deze te valideren voor andere wijken. Verder kijken we of nauwere samenwerking tussen de diverse zorgprofessionals en het versterken van het individueel netwerk positief kan bijdragen aan de gezondheid van de Haage bevolking. In twee of drie wijken werken we vanuit drie onderzoeksperspectieven aan een interdisciplinaire aanpak. Deze onderzoeksperspectieven zijn Epidemiologie en Public Health/Eerstelijns Geneeskunde, Bestuurskunde en Psychologie. 

Uitkomsten onderzoek

Vanuit de LUMC-Campus Den Haag wordt gekeken welk effect nieuwe gezondheidsaanpakken hebben op groepen met complexe problemen. Bruikbare uitkomsten van het onderzoek worden later in de stad Den Haag toegepast 

Deelnemers

De faculteiten LUMC (Epidemiologie en Public Health/Eerstelijns Geneeskunde), FGGA (Bestuurskunde) en FSW (Psychologie) werken nauw met elkaar samen in dit project. Andere externe partners zijn Huisartsenzorggroep ELZHA (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden), de stichting Haagse Gezondheidscentra en Plicare (ten behoeve van de inzet van de wijkverpleegkundige).

Meer informatie 

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Maryse Wiewel, onderzoeker PHEG LUMC, campus Den Haag of Shelley-Ann Girwar, gezondheidswetenschapper PHEG LUMC, campus Den Haag.emailadres is