Projecten

Goede gezondheid voor iedereen

De rol van professionals in het verbeteren van gezondheid van bewoners van Den Haag met multi-problematiek. Een groot percentage van de Haagse bevolking ervaart complexe multi-problemen. Door een samenkomst van schulden, uitkeringen, laaggeletterdheid en stress hebben vooral mensen met een lage sociaaleconomische status een slechte lichamelijke gezondheid. In dit onderzoek kijken we vanuit de LUMC-Campus Den Haag hoe (zorg)professionals de gezondheidservaring van deze groep kunnen verbeteren.

De rol van de professional

Professionals uit de zorg- en welzijnsector en het sociale domein, spelen een grote rol in het verbeteren van de gezondheid van de bewoners van Den Haag. Hierbij is vooral een grote rol weggelegd voor huisartsen. 

Naar aanleiding van de decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten in 2015, is de rol van zorgprofessionals veranderd.Tegenwoordig overstijgt de rol van zorgprofessionals in grotere mate verschillende disciplines. De beslissingen die zij maken, de manier waarop ze samenwerken en de discretionaire ruimte die ze ervaren, hebben sterk te maken met de context en de structuur van de organisatie waarin ze werken. 

Verbinding gezondheid en beleid

In dit project kijken we naar de zorg als een sociale kwestie. Het project is interdisciplinair, waarbij de verbinding tussen gezondheid en beleid centraal staat. In dit kader werken we intensief samen met de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in de Haagse Campus. In het project maken we  gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, voornamelijk kwalitatieve, om dit vraagstuk te onderzoeken.  

De intentie van dit project is om een diepgaand beeld te creëren van de barrières die professionals en cliënten tegenkomen bij het streven naar een goede gezondheid. Door onder andere diepte-interviews en praktijkobservaties binnen één of meerdere wijken, kijken we naar de verbetermogelijkheden. 

Positieve gezondheid

Eén van de potentiële barrières die we onderzoeken is de manier waarop deelnemers betekenis geven aan en omgaan met (positieve) gezondheid. Het gaat hierbij zowel om de ideeën en gedragingen van verschillende professionals, al dan niet in samenwerkingsverbanden. Ook kijken we naar de mogelijke verschillen in betekenisgeving tussen cliënten en professionals. 

Na het uiteenzetten van de rol van de professional bij het verbeteren van gezondheid van de Haagse bevolking met een lage sociaaleconomische status, vertalen we de bevindingen in een living lab. We gaan hier op zoek gaan naar alternatieve beleids- en werkkaders. Het project sluit tevens aan bij andere projecten van de LUMC-Campus Den Haag, zoals het project ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’. 

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de LUMC-Campus Den Haag in samenwerking met de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek naar de rol van professionals in het verbeteren van gezondheid en welzijn in Den Haag? Neem dat contact op met Prof. Dr. Jet Bussemaker (M.Bussemaker@lumc.nl) of Drs. Fia van Heteren (F.van_Heteren@lumc.nl).