Projecten

DETECT - DiabETEs Care daTa

Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is een wereldwijd groeiende chronische ziekte. DM2 wordt geassocieerd met hypertensie, hart- en vaatziekten, nierschade, neuropathie en amputatie en verminderde kwaliteit van leven. De meeste patiënten gebruiken verschillende medicijnen.

Evaluatie van diabeteszorg en -interventies met routine zorgdata

De behandeling van DM2 bestaat uit een combinatie van verandering van leefstijl, medicatie en een regelmatige screening naar beginnende complicaties. Met een groeiende ziektepopulatie en sociaaleconomische verschillen is het belangrijk dat alle patiëntengroepen optimale en passende zorg krijgen én dat de zorgkosten controleerbaar blijven. 

Op kleine schaal zien we dat er verschillende interventies ontwikkeld worden om leefstijl en ziektegedrag te veranderen bij patiënten met DM2. Voorbeelden zijn regionale leefstijlinterventies, (Gecombineerde Leefstijlinterventie) voedings-en beweeginitiatieven (Keer Diabetes Om, Nationale Diabetes Challenge), maar ook zorgverlener-gerichte aanpakken (Protocol Los). Deze interventies lijken bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en minder ziektelast, maar zijn moeilijk om op te schalen en bereiken niet iedere doelgroep.

Het is belangrijk voor de zorgprofessionals en patiënten om inzicht te hebben in welke interventie voor wie geschikt is en wat de gemaakte en gewonnen kosten zijn. Door digitalisering van (zorg)registratiesystemen is er een grote hoeveelheid aan data beschikbaar die gekoppeld en gebruikt kunnen worden voor deze effectmeting. 

Wie ontvangen er nog geen optimale zorg?

Voor de (pre)diabeteszorg in Den Haag willen we de effecten van de gerelateerde interventies monitoren. Daarnaast onderzoeken we welke populaties nog geen optimale zorg ontvangen (care gap analysis), identificeren we risicopopulaties (risicostratificatie) en brengen we de kosten in kaart met behulp van bestaande data.

Er wordt onderzocht op welke manier bestaande data, en het koppelen daarvan, het best ingezet kunnen worden voor de evaluatie van de zorg en interventies voor de verschillende risicogroepen binnen de populatie. Een onderdeel van dit onderzoek is de kosten- en effectiviteitsanalyse naar de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor foundation. 

Aanpak onderzoek

Dit onderzoek maakt gebruik van de dataset die ter beschikking staat voor het samenwerkingsverband ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’. Deze dataset bestaat uit observationele huisartsendata (ELAN), gekoppeld aan sociaaleconomische data van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). In 2020 worden hieraan ook ketenzorgdata en declaratiegegevens van zorgverzekeraars (Vektis) aan toegevoegd.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Emma Nieuwenhuijse, (e.a.nieuwenhuijse@lumc.nl) Rimke Vos (r.c.vos@lumc.nl) of Jeroen Struijs (j.n.struijs@lumc.nl).