Projecten

Vroege herkenning van persisterende somatische symptomen in de huisartspraktijk

Ongeveer de helft van alle consulten bij de huisarts gaan over lichamelijke klachten die niet volledig verklaard kunnen worden door de huisarts. In dit onderzoek kijken we of gegevens uit elektronische patiënt dossiers (HIS) ons kunnen helpen om persisterende somatische symptomen (PSS) bij patiënten in een vroeg stadium te herkennen.

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Bij tot 10 procent van de gevallen in de huisartspraktijk met zogenaamde somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), houden klachten meer dan 6 maanden aan. We spreken dan van ernstige SOLK of PSS. Omdat arts en patiënt de klachten graag willen verklaren, ligt de nadruk vaak lange tijd op het vinden van een biomedische oorzaak van de klachten. In de tussentijd kan de ziektelast bij de patiënt toenemen, terwijl de belasting op de arts en de gezondheidszorg steeds zwaarder wordt.

Gepaste behandeling voor PSS

Uit de literatuur komt steeds overtuigender naar voren dat het van groot belang is patiënten met een verhoogd risico op PSS vroegtijdig te herkennen. Door vroegtijdige herkenning kan er eerder een gepaste behandeling in het omgaan met de klachten worden geboden. Voorbeelden hiervan zijn cognitieve gedragstherapie en (psycho)educatie. Hierdoor kan mogelijk voorkomen worden dat de klachten aanhouden en toenemen. 

Vroegtijdig screenen met elektronisch patiëntendossiers

De recente toename in het gebruik van elektronische patiëntendossiers (HIS) biedt nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van een screening ter bevordering van vroegtijdige herkenning van PSS. Recentelijk worden er via HIS-gegevens risicopatiënten geïdentificeerd voor veel verschillende aandoeningen. De mogelijkheid om dit te doen voor patiënten met een verhoogd risico op PSS is er in mindere mate. Dit wordt momenteel onder andere bemoeilijkt doordat de registratie van deze patiëntengroep in het HIS nog niet eenduidig is. Het huidige onderzoek beoogd eenduidige registratie van PSS te bevorderen en past datamining technieken toe op de patiëntendossiers om een screeningstool te ontwikkelen.

Partners

Dit promotieonderzoek is onderdeel van het profileringsgebied: Health, Prevention and the Human Life Cycle en maakt gebruik van data van het Extramuraal Leids Academisch Netwerk (ELAN). Dit onderzoek is een samenwerking tussen de afdelingen Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van Universiteit Leiden, LUMC-Campus Den Haag en Computer Science (LIACS) van Universiteit Leiden. 

Meer weten over dit onderzoek? 

Neem dan contact op met:

Willeke Kitselaar, onderzoeker bij LUMC-Campus Den Haag.