Projecten

TEACHLIFE: Teachable moments in leefstijlverandering

Gezonde leefstijl verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. Voor veel mensen is het moeilijk om daadwerkelijk hun leefstijl te veranderen. Toch zijn er momenten waarop ze openstaan voor verandering, zogenoemde ‘teachable moments’. In dit onderzoek bestuderen we de factoren die van invloed zijn op deze momenten.

Leefstijl en chronische ziekten

Veel gezondheidsproblemen in de stad Den Haag zijn te voorkomen met een gezonde leefstijl. Na een belangrijke levensgebeurtenis, of bij een confrontatie met een chronische ziekte staan veel mensen plotseling open voor verandering. De mate waarin men in staat is om de eigen leefstijl te veranderen, hangt echter af van meerdere contextuele factoren. 

Bij gedragsverandering komen fysieke, sociale omgevings- en persoonlijke eigenschappen kijken. Het primaire doel van dit onderzoek is: het ontrafelen van de contextuele en persoonlijke factoren die van invloed zijn op teachable moments ten opzichte van leefstijlverandering.

Aanpak onderzoek naar teachable moments

In dit onderzoek monitoren we onder andere patiënten die recentelijk een hartinfarct hebben gehad en hun partners. Ook kijken we naar mensen die bij hun huisarts of praktijkondersteuner zijn geweest om hun risico op hart- en vaatziekten te bepalen. 

In deze groepen zal worden gekeken in hoeverre zij ontvankelijk zijn voor het veranderen van hun leefstijl. Gekeken wordt welke factoren hier bepalend in zijn. Zo letten we bijvoorbeeld op het zelfconcept van patiënten, maar ook op emoties, risicoperceptie, sociale relaties en de leefomgeving. Uiteindelijk zal ook worden onderzocht in welke mate deze factoren invloed hebben op leefstijlverandering en medische uitkomsten. 

Uitkomsten onderzoek

Het begrijpen van potentiële teachable moments in de gezondheidszorg is belangrijk. Met de resultaten van dit onderzoek kan gerichte leefstijlcounseling op het juiste moment en op de juiste manier worden ingezet. 

Dit zal op termijn bijdragen aan een lager risico op hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. Het project sluit tevens aan bij andere projecten van de LUMC-Campus Den Haag, zoals het Healthy Heart Project en Haagse Vaten.

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de LUMC-Campus Den Haag in samenwerking met het Extramuraal Leids Academisch Netwerk (ELAN), Haga ziekenhuis en Faculteit Sociale Wetenschappen van de Leiden Universiteit (Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie).

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Prof. Dr. Jessica Kiefte-de Jong of Michelle Brust