Projecten

Protocol los & Evaluatie effectiviteit type 2 Diabetes Mellitus-ketenzorg

Hoe kunnen zelfmanagementinterventies patiënten met Diabetes Type 2 helpen? In dit onderzoek kijken we naar de voorwaarden van een succesvolle implementatie in de huisartsenpraktijk.

Eigen regie bij diabetes type 2

Diabetes Type 2 komt veel voor in Nederland. Een gezonde leefstijl is belangrijk om de gevolgen van deze ziekte te beperken. Om patiënten te helpen bij de eigen regie en zelfmanagement van Diabetes Type 2, zijn veel interventies ontwikkeld. 

Met dit onderzoek gaan we na wat de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van zelfmanagementinterventies zijn en welke effecten deze op patiënten hebben. Een belangrijke stap daarbij is om te kijken hoe deze interventies succesvol toegepast kunnen worden en tot in hoeverre de patiënt gebaat is bij een succesvolle zelfmanagementondersteuning bij de huisartspraktijk. 

Succesvolle zelfmanagementinterventies bij diabetes

Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in het implementatieproces van zelfmanagementinterventies in de huisartsenpraktijk in de regio Den Haag. Met de resultaten kunnen we nagaan in welke omstandigheden een zelfmanagementinterventie succesvol is en wanneer niet. 

Ook willen we met dit onderzoek nagaan in hoeverre zelfmanagementinterventies invloed hebben op de gezondheid en tevredenheid van diabetespatiënten. Deze resultaten bieden huisartspraktijken de mogelijkheid om patiënten beter te ondersteunen als het gaat om zelfmanagement van Diabetes.

Deelnemers onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de  LUMC-Campus Den Haag in samenwerking met de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA). Voor het onderzoek worden patiënten met Diabetes Type 2 benaderd uit de deelnemende ELZHA-huisartspraktijken. Dit onderzoek richt zich op vijf huisartspraktijken uit de Haagse regio.  Er nemen ongeveer 130 patiënten deel.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sytske van Bruggen onderzoekers bij LUMC-Campus Den Haag.