Projecten

Kansrijke Start

Van conceptie tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die kinderen in hun eerste 1000 dagen meemaken is essentieel voor de verdere levensontwikkeling. Op landelijk en regionaal niveau werken partijen uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten samen om kinderen te voorzien van een kansrijke start. Dit onderzoek draagt bij aan de monitoring van Kansrijke Start-programma’s en het identificeren van kwetsbare gezinnen.  

Het belang van Kansrijke Start

De preconceptieperiode, zwangerschap en de eerste twee levensjaren zijn enorm belangrijk voor de verdere fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. In Nederland hebben nog te veel kinderen geen goede start, door bijvoorbeeld vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of andere complicaties. Het ministerie van VWS heeft in september 2018 het landelijke actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Het programma is gericht op kinderen in de eerste 1000 levensdagen met specifieke aandacht voor kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. In regio Den Haag wordt hard gewerkt aan een goede start voor ieder kind onder de naam ‘Haagse Kansrijke Start’.

Aanpak onderzoek: landelijk en regionaal 

De landelijke activiteiten zijn onderdeel van de opdracht die het RIVM heeft gekregen om het actieprogramma Kansrijke Start van 2019 tot 2021 te monitoren. Voor de kwantitatieve monitoring wordt gebruik gemaakt van observationele data uit landelijke registratiesystemen, zoals gegevens vanuit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, zorgverzekeraars en CBS. Naast de kwantitatieve monitoring vindt een kwalitatieve procesevaluatie plaats en zal gewerkt worden aan een verdere operationalisatie van de term ‘kwetsbaar’.  

Vanuit LUMC-Campus Den Haag zal er aanvullend en verdiepend wetenschappelijk onderzoek op dit thema uitgevoerd worden. De regionale activiteiten worden in samenwerking met het veld vormgegeven. Samen met experts uit wetenschap, beleid en praktijk wordt onder andere gewerkt aan een regionale indicatorenset Kansrijke Start. 

Uitkomsten onderzoek 

Door meer inzicht te geven in de voortgang en effecten van Kansrijke Start-programma’s en de factoren die gelinkt zijn aan kwetsbaarheid kunnen we bijdragen aan gerichtere zorg en betere gezondheidsuitkomsten. In september 2019 vond op de LUMC-Campus Den Haag de werkconferentie “van preconceptie tot peuter: de eerste 1000 dagen” plaats. Een verslag is beschikbaar via deze link

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de LUMC-Campus Den Haag en het RIVM in samenwerking met onder andere de GGD-Haaglanden en het Erasmus MC. 

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek naar Kansrijke Start? Neem dan contact op met Prof. Dr. Jessica Kiefte-de jong, Dr. Jeroen Struijs of Drs. Joyce Molenaar