Projecten

De invloed van etniciteit en SES bij de Hindoestaanse en autochtone populatie met type 2 diabetes

In Den Haag is er een grotere toename van mensen met type 2 diabetes dan in de rest van Nederland. Dit heeft mogelijk te maken met de grote populatie Hindoestaanse Surinamers in Den Haag. In dit onderzoek bekijken we of de sociaal economische status (SES) van deze groep invloed heeft op het (vervroegd) krijgen van diabetes.  

Gezondheidsrisico Diabetes type 2 

Patiënten met type 2 diabetes hebben een hoger risico op het ontwikkelen van micro – en macrovasculaire complicaties. Daardoor hebben ze vaak een kortere levensverwachting. Belangrijke oorzaken voor het krijgen van type 2 diabetes zijn overgewicht en een minder gezonde leefstijl. 

Zowel etniciteit als de SES van een bepaalde groep spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een leefstijl en de beleving van ziekte. Gezonde voeding en bewegen zijn belangrijke factoren om type 2 diabetes en diabetes gerelateerde complicaties te voorkomen.

Etniciteit en sociaal economische status

Om meer zicht te krijgen op de rol van etniciteit en SES op het ontstaan van type 2 diabetes en diabetescomplicaties, is data verzameld van 3831 patiënten uit het Haaglanden Medisch Centrum. De stratificatie vindt plaats op basis van etniciteit en SES.

De manier van omgang met de ziekte (inname van de medicatie, voeding en beweging) is van groot belang voor een goede diabetesregulatie en het voorkomen van diabetescomplicaties. Daarom kijken we in dit onderzoek door middel van focusgroepen en het afnemen van interviews naar de verschillen in ziektebeleving en de rol van alternatieve zorgverlening in de eigen cultuur.

Tijdens de interviews zal ook bij de zorgverleners gekeken worden naar hun kennis over de alternatieve zorgverlening in de Hindoestaanse cultuur en de mate waarin dit bespreekbaar wordt gemaakt met de patiënt.

Uitkomsten onderzoek

Dit onderzoek moet een beter beeld schetsen van de invloed van etniciteit en SES op het krijgen van de eerste diabetescomplicaties en (indien van toepassing) het overlijden van de patiënt. Ook wordt gekeken in welke mate ziektebeleving en alternatieve zorgverlening in de eigen cultuur een rol spelen en hoe hier op wordt geanticipeerd door de reguliere zorgverlener.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Judith van Niel of Rimke Vos,  beiden onderzoeker bij de LUMC-Campus Den Haag.