Projecten

Integrale bekostiging van de geboortezorg

In Nederland zijn de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. Aanleiding was de relatief hoge sterfte rond geboortes in Nederland. Om de samenwerking tussen zorgaanbieders verder te verbeteren kunnen alle onderdelen van de geboortezorg sinds 2017 gezamenlijk worden gecontracteerd in één zogenoemd integraal bekostigingscontract.

Achtergrond Integrale bekostiging van de geboortezorg 

Deze nieuwe manier van bekostigen vraagt om organisatorische veranderingen, waaronder de vorming van een integrale geboortezorg organisatie (igo). Hierin zijn verschillende zorgaanbieders zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en een ziekenhuis ondergebracht. In de bestaande bekostigingssystematiek vergoeden de zorgverzekeraars de onderdelen van de zorg rondom zwangerschap en geboorte afzonderlijk aan de verschillende zorgaanbieders. Per 1 januari 2017 hebben zes igo’s vrijwillig integrale bekostigingscontracten gesloten met zorgverzekeraars. In 2019 zijn hier nog twee igo’s bijgekomen. Daarnaast zijn er nog 84 VSV’s in Nederland waar integrale bekostiging nog niet is ingevoerd. 

Het RIVM monitort in opdracht van het ministerie van VWS de overgang naar integrale bekostiging in de geboortezorg en brengt in juni 2020 een rapport uit met de eerste effectevaluatie van integrale bekostiging van de geboortezorg. Vanuit LUMC-Campus Den Haag zal er aanvullend en verdiepend wetenschappelijk onderzoek op dit thema uitgevoerd worden.

Aanpak onderzoek 

De activiteiten ten behoeve van het onderzoek zijn onderdeel van de opdracht die het RIVM heeft gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de overgang naar integrale bekostiging van de geboortezorg te monitoren. Voor de effectevaluatie (het kwantitatieve deel van de monitor) wordt gebruik gemaakt van observationele data uit landelijke registratiesystemen, zoals gegevens over zorguitkomsten en kwaliteit van zorg (Perined), declaratiegegevens van zorgverzekeraars (Vektis) en achtergrondkenmerken uit de CBS microdata. Daarnaast worden deelnemers vanuit de verschillende disciplines binnen de IGO’s geïnterviewd. 

Doel onderzoek

Het doel van dit project is om bij te dragen aan de evaluatie van integrale bekostiging van de geboortezorg en inzicht te geven in de effecten op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geboortezorg. Dit alles ter ondersteuning van toekomstige beleidskeuzes. 

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met de LUMC-Campus Den Haag. 

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek rondom de Integrale bekostiging van de geboortezorg? Neem contact op met dr. Jeroen Struijs of drs. Zoë Scheefhals