Projecten

IZI pilot: eHealth om lang gezond thuis wonen te bevorderen

Vanuit de LUMC-Campus Den Haag doen we onderzoek naar de beste zorgaanpak. Bij de IZI-pilot evalueren we hoe effectief de IZI pilot voor vraaggestuurde technologieverstrekking en communitybuilding is.

Met de transitie van de langdurige zorg vanaf 2014 ligt hier op het gebied van ouderenzorg in toenemende mate een rol op lokaal niveau. De gemeente Den Haag heeft deze rol proactief opgepakt met een verkenning naar hoe zorg voor ouderen verbeterd kan worden.

Zo lang mogelijk thuis wonen

Deze verkenningen hebben geleid tot de IZI pilot, waarin door de gemeente Den Haag geëvalueerd wordt in hoeverre technologie vraaggestuurd geïntroduceerd kan worden, in combinatie met een community building interventie. Doel van dit alles is zorgen dat ouderen zo lang mogelijk gezond thuis kunnen wonen. Op de IZI locatie is in 2017 gestart met deze pilot. De LUMC-Campus Den Haag verzorgt de effectevaluatie van deze pilot. 

Leefwereldonderzoek

Uitgangspunten voor de technologische oplossingen zijn dat ze aansluiten bij de behoeften zoals deze geïnventariseerd in het leefwereldonderzoek en dat ze toepasbaar zijn in een reguliere woning. Dit maakt de IZI-pilot bijzonder, omdat de meeste onderzoeken naar technologie voor ouderen worden uitgevoerd met in zorgcomplexen. Vaak gaat het in andere onderzoeken ook om speciaal voor de technologie ontwikkelde ruimtes, wat dit soort interventies ongeschikt maakt om toe te passen in bestaande woningen. 

Ervaarwoning met ambassadeurs

Door middel van ambassadeurs onder de bewoners en een modelwoning (‘Ervaarwoning’) worden bewoners geënthousiasmeerd, geïnformeerd en gestimuleerd om gebruik te gaan maken van het aanbod van technologie en ondersteuning. In de ervaarwoning kunnen bewoners en andere geïnteresseerden (mantelzorgers) kennis maken met de technologie, ingebouwd in een reguliere woning. 

Doelstelling

Doel van de pilot is starten met vraaggestuurde implementatie van technologieverstrekking en communitybuilding en te leren van de uitkomsten. Het uiteindelijke doel is  te komen tot gefundeerde adviezen voor de uitrol van technologie bij ouderen in Den Haag. 

Contact: Helen Silvius, huisarts-onderzoeker: A.M.Silvius@lumc.nl