Projecten

INTENSE: een goede bloeddruk voor mensen met Diabetes Type 2 met een verminderde ziekteregie

Ongeveer 30% van alle volwassenen in Nederland heeft een te hoge bloeddruk (hypertensie). Om cardiovasculaire complicaties tegen te gaan krijgen patiënten met hypertensie naast medicijnen ook voedings- en bewegingsadviezen. In het project Intense ontwikkelen en implementeren we een screening en behandeling voor patiënten die moeite hebben met het opvolgen van medicatie- en leefstijladviezen.

Aanpak verbeteren ziekteregie en bloeddrukregulatie 

Bewust of onbewust nemen patiënten niet altijd hun medicijnen in volgens voorschrift. Hierdoor blijft de bloeddruk ongecontroleerd en worden patiënten soms onterecht naar de tweede – of derdelijnszorg verwezen. 

Het is voor artsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen niet altijd makkelijk te achterhalen of patiënten therapietrouw zijn. Daarom is het belangrijk om beter te screenen op hoog risicogroepen voor verminderde ziekteregie. Om de ziekteregie te helpen verbeteren kan een individuele en patiëntgerichte begeleiding in de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis worden opgezet. 

Een persoonlijk behandelplan

Het is belangrijk om patiënten bij de behandeling te betrekken. Dit kan door na te gaan hoe mensen denken over de behandeling van de ziekte, maar ook door een eerlijk en open gesprek te voeren. Dit kan zijn over het gebruik van medicatie, of het toepassen van een gezonde leefstijl.

Sociale, culturele, lichamelijke of psychologische factoren kunnen de ziekteregie van een patiënt beïnvloeden. Praktische bezwaren kunnen ziektegedrag beïnvloeden. Denk hier bijvoorbeeld aan  bijwerkingen of routine, maar ook gedachten, gevoelens en kennis over een ziekte. Het is daarom belangrijk om een behandelplan te maken dat is afgestemd op de patiënt. 

Screening naar verminderde ziekteregie

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de (keten)zorg voor mensen met een ongecontroleerde hypertensie. Speciale aandacht gaat naar patiënten met type 2 diabetes, in verband met hun verhoogde risico op hart- en vaatziekten en vaak polyfarmacie. Ook wordt extra aandacht besteed aan patiënten die moeite hebben met het juist innemen van antihypertensiva. We willen de samenwerking tussen internist en huisarts vereenvoudigen, zodat patiënten efficiënter de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. 

Samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag en het LUMC. Binnen het onderzoek wordt samengewerkt met huisartsen in de regio Den Haag, het Haaglanden Medisch Centrum en HaGa Ziekenhuizen in Den Haag. 

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Bekijk dan onze flyer of neem contact op met Saskia van Grondelle, Sytske van Bruggen of Rimke Vos, onderzoekers bij de LUMC-Campus Den Haag. Ook kunt u mailen met ons algemene e-mailadres: intense@lumc.nl.