Projecten

Hubertus: efficiënt samenwerken in proactieve ouderenzorg

Vanuit de LUMC-Campus Den Haag doen we onderzoek naar de beste zorgaanpak. Met een gezamenlijke proactieve aanpak van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en het wijkteam willen we de zorg voor ouderen verbeteren.

Proactieve zorg voor ouderen

Omdat ouderen vaak kampen met complexe problemen, is het belangrijk dat potentieel kwetsbare ouderen in de thuissituatie tijdig worden herkend. Voor deze groep kan vervolgens een vertaling worden gemaakt van reactieve naar proactieve zorg. Op deze manier kunnen nadelige gebeurtenissen zoals niet noodzakelijke en onverwachte ziekenhuisbezoeken en opnames voorkomen worden.  

De huisarts kijkt samen met de betreffende oudere welke vorm van zorg nodig is. Helaas hebben huisartsen dit niet altijd goed in beeld, of beschikken ze niet over de juiste kennis, middelen of voldoende tijd om ouderen goed te benaderen. Hiervoor is gerichte samenwerking met een specialist oudergeneeskunde nuttig.

Screenen kwetsbare ouderen

In dit project gebruiken we het Utrechtse Periodieke Risico Identificatie en Monitoringssysteem (U-PRIM). Dit is een gevalideerde screeningstool die met behulp van gegevens uit het HIS potentieel kwetsbare ouderen (60+) identificeert. 

Wanneer de huisarts weet welke ouderen (potentieel) kwetsbaar zijn, is het vervolgens van belang om in samenwerking met de praktijkverpleegkundige ouderenzorg, de specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken professionals een behandelplan om te stellen.  

Doelstelling 

Betere zorg voor kwetsbare ouderen, huisarts meer mogelijkheid bieden regie te voeren binnen de  behandeling van oudere populatie en het optimaliseren van de samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Contact: Helen Silvius, huisarts-onderzoeker: A.M.Silvius@lumc.nl