Projecten

HIP CARE / revalidatie na heupfractuur

Het heupfracturencentrum in het HMC-Bronovo wil de zorg en behandeling van patiënten met een heupfractuur op korte en lange termijn verbeteren. Om dit te realiseren wordt wetenschappelijk onderzoek uit het Leids Universitair Medisch Centrum en de LUMC-Campus Den Haag samengebracht.

Resultaten na behandeling heupfractuur

Ouderen die een heupfractuur oplopen door een val hebben over het algemeen slechte resultaten na behandeling. De kans op overlijden het eerste jaar na een heupfractuur ligt rond de 25%. Minder dan 50% herstelt naar het oude niveau van functioneren. Ongeveer 25% moet daarna permanent in een tehuis wonen.

Met een goede behandeling en revalidatie valt veel winst te behalen voor het herstel van deze patiënten. Dit betekent voor hen een betere kwaliteit van leven en beter functioneren op de langere termijn. Vooral nu we steeds ouder worden en ouderen langer thuis wonen, kunnen verbeterde inzichten veel persoonlijke en maatschappelijke winstpunten opleveren.

Betere herstelresultaten na heupfractuur

In dit onderzoek wordt gekeken welke factoren het herstel beïnvloeden en hoe er op korte- en lange termijn betere herstelresultaten gerealiseerd kunnen worden. Voor het onderzoek worden gegevens uit het ziekenhuis, de huisartsenpraktijk (routinezorg gegevens) en de geriatrische revalidatiezorg naast elkaar gelegd. Hiermee kunnen factoren van vóór de heupfractuur tot ná de revalidatie goed in kaart gebracht worden. 

Evaluatie behandelmethoden

Tijdens het onderzoek worden ouderen (70+) tijdens het hele traject gevolgd, waaronder de revalidatieperiode en het herstel thuis. Na 12 maanden worden de behandelingen geëvalueerd.  Tijdens regelmatige poliklinische bezoeken worden verschillende metingen verricht en vragenlijsten afgenomen bij zowel de patiënt als de mantelzorger. 

Daarnaast worden gegevens uit de huisartsenpraktijk van de vijf jaar voorafgaand aan de fractuur opgevraagd. Ook wordt gekeken naar de gegevens van een eventuele opname in een verpleeghuis na de heupfractuur. Een uitgebreide analyse en monitoring op langere termijn is mogelijk omdat alle data wordt vastgelegd in een datasysteem dat voor alle partners toegankelijk is. 

Meer informatie