Projecten

Duurzame spoedzorg

De druk op de acute zorg neemt steeds verder toe. Om in de toekomst ook goede zorg te kunnen leveren, is het van groot belang dat de huisartsenposten (HAP) en ambulancediensten goed samenwerken. In dit onderzoek kijken we hoe we de samenwerking verder kunnen verbeteren.

Samenwerking huisartsenposten en ambulancediensten

Onder de noemer Springplankprojecten zijn er in verschillende Nederlandse regio’s al pilots gestart. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Jan van Es Instituut (JvEI) begeleiden de projecten. De evaluatie van de projecten gebeurt op basis van de Triple Aim: de verbetering van patiënt- en zorgprofessionalervaring, klinische uitkomsten en financiële uitgaven. 

Zelfverwijzers in het ziekenhuis 

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de karakteristieken van zelfverwijzers, die overdag op de DagHAP in Den Haag komen. Door middel van een data-analyse en semigestructureerde interviews wordt onderzocht waarom zelfverwijzers overdag niet naar hun eigen huisarts, maar naar het ziekenhuis gaan. Met dit onderzoek dragen we bij aan het akkoord zorg op de juiste plek.

Zorg op de juiste plek 

Verder wordt gekeken naar de implementatie van nieuwe zorginitiatieven. Hierbij wordt onderzocht of een verbeterde zorgcoördinatie tijdens ANW-uren ook zorgt voor een verbeterde ervaring voor patiënten en zorgprofessionals, algemene gezondheid en gemaakte kosten bij mensen met een acute hulpvraag tijdens de ANW-dienst. 

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag en het Jan van Es Instituut in samenwerking met InEen, Ambulancezorg Nederland en SMASH Huisartsenpost Den Haag. 

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Naomi Minderhout r.n.minderhout@lumc.nl, m.a.bruijnzeels@lumc.nl of h.m.m.vos@lumc.nl, LUMC-Campus Den Haag.