Projecten

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Den Haag is een multiculturele stad met ongeveer 6000 zwangerschappen per jaar. Gegevens wijzen erop dat het percentage onbedoelde zwangerschappen in sommige delen van Den Haag ruim hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Naast een hoog percentage onbedoeld zwangeren heeft Den Haag een hogere perinatale sterfte en morbiditeit dan het landelijk gemiddelde. Het doel van dit project is om in Den Haag meer verbinding tussen partners in het sociale en medische domein te creëren zodat preventie en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap verbetert.

Risico’s onbedoelde zwangerschap

Vrouwen met een onbedoelde zwangerschap hebben vaker een ongezonde leefstijl tijdens de zwangerschap en een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals een  laag geboortegewicht en vroeggeboorte. Kinderen die geboren worden na een onbedoelde zwangerschap hebben een verhoogde kans op fysieke en mentale gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Bovendien ervaren ouders die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap vaker stress. Het is daarom van belang om aandacht te besteden aan de preventie en begeleiding van onbedoelde zwangerschappen. 

Aanpak integrale samenwerking

Dit project richt zich op een multidisciplinaire aanpak omtrent ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap. Het project beoogt een betere samenwerking tot stand te brengen tussen professionals werkzaam in het medische en sociale domein, waardoor ondersteuning rondom onbedoelde zwangerschappen wordt verbeterd met reeds beschikbare interventies. Dit wordt bewerkstelligd door de ontwikkeling van een multidisciplinair leernetwerk en het gebruik van reflexieve monitoring in actie. 
De einddoelgroep van dit project zijn kwetsbare vrouwen en hun eventuele partners die te maken hebben (gehad) met een onbedoelde en kwetsbare zwangerschap en/of verhoogd risico lopen op een onbedoelde zwangerschap. In Den Haag gaat het om een omvangrijke groep met veel problematiek. In de voorbereiding is samen met de doelgroep, ervaringsdeskundigen en professionals werkzaam in dit veld onderzocht wat nodig is en hoe dit aangepast kan worden. In multidisciplinaire werkgroepen wordt aandacht besteed aan de speerpunten die naar voren zijn gekomen tijdens het vooronderzoek.

Deelnemers

De partijen waar dit samenwerkingsverband uit bestaat zijn Xtra plus, Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Leiden Universitair Medisch Centrum, Ella Verloskundige Zorg, MEE Zuid-Holland Noord, Loket Jonge Moeders, Fiom, Siriz, Nazorg Poli van Haga Ziekenhuis, De Haagse Hogeschool en ExpEx. Het project valt onder de paraplu van Haagse Kansrijke Start, in nauw overleg met GGD Haaglanden.

Meer informatie
Meer weten over het onderzoek naar de verbinding medisch en sociaal domein omtrent ondersteuning onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in Den Haag? Neem dan contact op met Prof. Dr. Jessica Kiefte-de jong (  j.c.kiefte@lumc.nl ) , Dr. Matty Crone (  m.r.crone@lumc.nl) , Dr. Karin van Bemmel (  k.l.van_bemmel@lumc.nl) of Drs. Joyce Molenaar (  joyce.molenaar@rivm.nl).