Projecten

Basis Instrument Beleefde Gezondheid

Gezondheid is al lang niet meer de afwezigheid van klachten. Op verschillende niveaus (regio’s, organisaties) wordt er daarom steeds meer gewerkt vanuit een brede benadering van gezondheid. Voorbeelden zijn gezonde leefstijlinterventies, Positieve Gezondheid, Juiste Zorg op de Juiste Plek en ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ (van ZZ naar GG).

Meten van gezondheid
Gezien deze huidige situatie is het van belang dat er een passend meetsysteem beschikbaar komt om (verandering in) gezondheid te meten in brede zin. Een meetinstrument dat eenvoudig is, een minimale set aan indicatoren meet en zo in veel projecten en toepassingen gebruikt kan worden. Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, maken we daarbij onderscheid tussen verandering in biomedische gezondheid, beleefde gezondheid en omgevingsfactoren (context). Met een wijdverspreide inzet van het meetinstrument in de praktijk ontstaat de mogelijkheid om niet alleen binnen projecten te meten of er effect optreedt, maar juist ook tussen projecten te vergelijken. Zo kunnen beleidsmakers, professionals, wetenschappers en investeerders / bedrijven samen beter zicht krijgen op wat werkt en voor wie.

Aanpak onderzoek
Het onderzoekstraject heeft 3 fases. In de eerste fases is op basis van de principes van het Positieve Health Framework (Huber) een vragenlijst ontwikkeld die vervolgens is voorgelegd aan experts en  burgers. Op basis van deze resultaten wordt het instrument verder doorontwikkeld in fase 2 en gevalideerd voor specifieke patiëntengroepen en monitoringsdoeleinden in fase 3. 

Uitkomsten onderzoek
In dit project ontwikkelen we een in de basis valide meetinstrument om het effect van brede gezondheidsinterventies op gezondheid op valide wijze te monitoren. Dit meetinstrument is enerzijds wetenschappelijk stevig onderbouwd, maar tegelijkertijd ook zo praktisch en eenvoudig mogelijk, in lijn met de wensen van de eindgebruikers. Tegelijkertijd streven we naar een breed draagvlak voor dit meetinstrument en krachtenbundeling van lopende initiatieven. Tot slot wordt er verkend hoe verdere validatie in de komende jaren kan worden bereikt.

Deelnemers
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de  LUMC-Campus Den Haag in samenwerking met TNO, UMCG Groningen, Salut en Institute for Positive Health en wordt mede mogelijk gemaakt door de Noaber Foundation en de Fred Foundation.

Meer weten over het onderzoek naar gezondheid meten? Neem dan contact op met Prof. Dr. Jessica Kiefte-de Jong (j.c.kiefte@lumc.nl)  of drs. Mark Derks (M.M.C.Derks@lumc.nl)