Projecten

Healthy Heart

Hart- en vaatziekten komen steeds vaker voor en een gezonde leefstijl is de beste manier om deze te voorkomen. Ondanks de inzet van bijvoorbeeld diëtisten en antirook-programma’s, blijkt het in de praktijk lastig om blijvend van leefstijl te veranderen.

Wat is Healthy Heart?

In het Healthy Heart-project onderzoeken we of een meer gestructureerde begeleiding door praktijkondersteuner en leefstijlcoach patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten helpt bij het verbeteren van de leefstijl.

Waarom doen we dit?

Hart- en vaatziekten vormen een groot gezondheidsvraagstuk binnen de Haagse regio. De huisartsen zien veel patiënten met een ongezonde leefstijl, die leidt tot een verhoogde bloeddruk en blijvende schade aan het hart en de vaten. De huisartsen willen dit voorkomen en gebruiken daarom een leefstijlprogramma, onder begeleiding van een leefstijlcoach, om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. De huisartsen kunnen het leefstijlprogramma in groepsverband inzetten in de eigen wijk, dichtbij huis en rekening houdend met de mogelijkheden van de deelnemers. 

Maar hoe effectief is deze aanpak? Helpt het patiënten om hun leefstijl blijvend te veranderen? Met Healthy Heart onderzoeken we de effectiviteit en succesfactoren van het leefstijlprogramma. Ook onderzoeken we hoe een dergelijk programma het beste geïmplementeerd dan worden.

Wat levert het op?

Met wetenschappelijk onderzoek naar het leefstijlprogramma kunnen we suggesties voor verbeteringen van het programma en de implementatie doen. Het helpt huisartsen het programma te verbeteren én hun patiënten nog beter te begeleiden. Het Healthy Heart-project draagt ook bij aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen in de Haagse wijken. De uitkomsten kunnen als inspiratie en voorbeeld dienen voor andere regio’s in Nederland.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag en het LUMC in samenwerking met de huisartsen die zijn aangesloten bij de huisartsenzorggroep Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA). Het onderzoek richt zich op 1600 patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de Haagse regio. Daarbij worden alleen patiënten van de bij ELZHA aangesloten huisartspraktijken benaderd voor deelname aan het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 2 jaar. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Healthy Heart? Neem dan contact op met Sanne Verkleij (S.M.Verkleij@lumc.nl) of Tobias Bonten (T.N.Bonten@lumc.nl), (huisarts-)onderzoekers bij LUMC-Campus Den Haag.