Projecten

Antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk: van goed naar beter

De wereldwijde toename van antibioticaresistentie wordt beschouwd als één van de meest urgente problemen van de mondiale gezondheidszorg. In dit project onderzoeken we daarom hoe Population Health Management kan helpen bij het optimaliseren van het antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk.

Wat is antibioticaresistentie?

Antibioticaresistente is resistentie van een bacterie voor de meest gangbare antibiotica. Deze ontstaat meestal door gebruik van antibiotica. Door antibioticaresistentie kunnen infecties soms niet meer goed worden behandeld en zijn er zwaardere antibiotica of opnames in een ziekenhuis nodig. Het gebruik van zwaardere antibiotica kan weer leiden tot toename van de antibioticaresistentie.

Aanpak antibioticaresistentie

Ook de antibioticaresistentie in Nederland neemt toe, maar is in vergelijking met andere Europese landen laag. Het totale gebruik van antibiotica in Nederland is al laag in vergelijking met andere Europese Landen. Wel is er ook in Nederland ruimte voor verbetering. Het streven is om alleen te behandelen met antibiotica wanneer dit noodzakelijk is. De huisartsen in Nederland schrijven ongeveer 80% van alle antibiotica in Nederland voor en zijn hiermee een geschikte groep voor optimalisatie van het antibioticagebruik

Inzicht antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk

De uitkomsten van eerste deel van het onderzoek geven inzicht in het antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk. In het tweede deel worden de uitkomsten gebruikt om interventies te ontwikkelen voor het optimaliseren van het antibioticagebruik. Dit gebeurt met behulp van Population Health Management. De interventies worden uitgevoerd in de Haagse Regio.

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag, Universiteit Leiden en het LUMC.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Martijn Sijbom, m.sijbom@lumc.nl, huisarts-onderzoeker bij LUMC-Campus Den Haag.