Population Health Management

In de LUMC-Campus Den Haag vestigt de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het LUMC. PHEG combineert de functie als 'dependance' van het LUMC Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde met het bieden van onderwijs op het gebied van Population Health Management en Huisartsgeneeskunde aan studenten. Daarnaast ontwikkelt, ondersteunt en voert PHEG in de regio Den Haag onderzoek en innovatie in de zorg uit. Vanuit de huisartsopleiding wordt samengewerkt met de zorggroepen in Den Haag. Onder meer met de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA) en de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG).

Onderwijs

De partners ontwikkelen een innovatief specifiek grootstedelijk curriculum dat focust op multidisciplinaire wijkgerichte eerstelijns zorg. Daarnaast wordt modulair onderwijs aangesloten bij de Campus Den Haag ten behoeve van de bestuurskundige en juridische ontwikkelingen in de zorg (kaderopleiding management en governance in de eerste lijn en global public health).

Onderzoek

Het onderzoek sluit aan bij de actuele transities in de zorg (jeugd, GGZ, achterstandsgroepen, ouderen, oncologie en cardiovasculaire risico's). De activiteiten in de academische werkplaatsen met de GGD (jeugd, publieke gezondheid, ouderen), maken gebruik van geavanceerd datamanagement met routinezorgdata uit de regio. De resultaten hiervan kunnen en zullen langs korte lijnen in de extramurale zorg worden toegepast. Hierdoor is de sociale impact en actualiteit van de thema's groot.

Zorg

De betrokkenheid van de extramurale zorgverleners bij de voorgenomen activiteiten in Den Haag is nu al groot. Er zijn reeds bestaande samenwerkingsrelaties met de Haagse Hogeschool en de zorggroepen. De samenwerking met de ziekenhuizen op het gebied van de zorg voor kanker, leidend tot gewaardeerde transitie van zorg en begeleiding van deze categorie patiƫnten naar de eerste lijn, bieden grote kansen en is actueel. De verdere uitbouw van activiteiten van de leerstoel 'Public Health, in het bijzonder de gezondheid van groepen in achterstandsituaties' speelt hierbij ook een rol.