Terugblik: 6de Werkconferentie LUMC-Campus Den Haag

De 6e Werkconferentie van de LUMC-Campus Den Haag heeft afgelopen 14 januari 2020 plaatsgevonden en stond dit jaar in het teken van vitaliteit in onderzoek en praktijk.

De Werkconferentie begon met een drukbezochte projectenmarkt waar bezoekers in gesprek konden gaan met onderzoekers, studenten en medewerkers over lopende projecten van de LUMC-Campus Den Haag. Vervolgens waren er drie plenaire presentaties over vitaliteit, vraagverlegenheid in Den Haag en een Haagse regionale data-infrastructuur. Ten slotte konden deelnemers van de Werkconferentie zelf aan de slag met deze thema’s bij de workshops.

Projectenmarkt

De projectenmarkt gaf bezoekers de gelegenheid om door middel van speeddates in gesprek te gaan met onderzoekers, studenten en medewerkers over lopende projecten van de LUMC-Campus Den Haag. Er werden dit jaar 24 projecten gepresenteerd over uiteenlopende onderwerpen, waardoor de tijd voorbij vloog. De aanwezigheid van de vele partners van de LUMC-Campus Den Haag leverde interessante gesprekken en mogelijkheden tot samenwerkingen op. De projectenmarkt werd afgesloten met een heerlijk buffet. Vervolgens was het tijd voor het plenaire gedeelte van deze werkconferentie dat verzorgd werd door een drietal keynote sprekers.  

Keynote sprekers

Dr. David van Bodegom sprak over ‘Vitaliteit. Anders denken over normaal’. Bij zijn presentatie ging hij in op wat nu eigenlijk normaal is als je het bijvoorbeeld hebt over gezondheid. Zo is het tegenwoordig in veel Westerse landen normaal om overgewicht te hebben (want dit komt bij meer dan de helft van de bevolking voor en is daarmee de norm geworden), terwijl dat in bijvoorbeeld Ghana niet het geval is. Fysieke omgeving kan sterk beïnvloeden hoe iemand verouderd. Vergelijk bijvoorbeeld een omgeving met een overvloed aan fastfood restaurants en roltrappen zoals in Westerse landen, met een omgeving die uitnodigt tot fysieke activiteit zoals in Ghana. Om op populatieniveau echt een effect te kunnen bewerkstelligen lijkt peer coaching in de reductie van overgewicht een veelbelovende strategie. Dit blijkt zeer effectief te zijn, is minder kostbaar en vereist geen inzet van professionals waardoor een continuatie op de lange termijn mogelijk is.

Hierna kwam Drs. Mark Reijnders aan het woord over ‘Vraagverlegenheid in Den Haag: een praktijkgericht onderzoek’. Hij startte met een uitleg over wat praktijkgericht onderzoek is. Een dergelijk onderzoek start vanuit een praktijkvraagstuk, maar volgt wel een wetenschappelijke methode en heeft directe maatschappelijke waarde. Ook is er interactie tussen onderzoek en praktijk. Een vorm hiervan is het actieonderzoek, waarbij de onderzoeker direct betrokken is. Vervolgens werd ingegaan op vraagverlegenheid: niet iedereen vindt de weg naar hulp en dit zijn vaak juist de kwetsbare groepen. Vraagverlegenheid kent meerdere oorzaken waaronder slechte communicatie over het hulpaanbod. 

Het plenaire gedeelte werd afgesloten door Dr. Jeroen Struijs die sprak over ’Gebundelde data: gebundelde krachten? De (on)mogelijkheden van een Haagse regionale data-infrastructuur‘. Hierbij werd ingegaan op Population Health Management en 3 centrale bouwstenen hiervan: governance, bekostiging en data infrastructuur/ data science. Er werd een uitleg en update gegeven over de Haagse data-infrastructuur waar aan gewerkt wordt. Met deze data-infrastructuur beogen we beleidsmakers, bestuurders en inwonersvertegenwoordigers te ondersteunen, en kunnen we regionale interventies gaan monitoren en evalueren. Ten slotte kunnen we met behulp van deze infrastructuur Population Health Management methodologisch gaan door ontwikkelen (o.a. door risicostratificatie).  

Workshops

Na de plenaire presentaties konden bezoekers deelnemen aan 2 workshops naar keuze. Er kon gekozen worden uit een 6-tal workshops waarin dieper ingegaan werd op onderwerpen gerelateerd aan vitaliteit. Er was een workshop over ‘Burgerparticipatie: Do’s en Don’ts in Den Haag’, waarin deelnemers konden praten over het concept ‘burgerparticipatie’: wat wordt hieronder verstaan en hoe kan dit tot stand worden gebracht? Daarnaast was er een workshop met als thema ‘Alternatieve bekostiging: Integrale Geboortezorg Organisaties ter inspiratie’ waarin werd gediscussieerd over de integrale bekostiging van de geboortezorg en alles wat hierbij komt kijken. In de workshop ‘Van kerk naar kern’ konden deelnemers meedenken over wat een fictieve kerk zou kunnen doen om invloed uit te oefenen op de vitaliteit in een wijk. De workshop ‘Transitie van chronische zorg in de regio’ werd bezocht door een grote diversiteit in disciplines met vertegenwoordiging uit de 1ste, 2de lijn en wetenschap. De energie voor een transitieproject zat bij de deelnemers bij de populatie met complexe gezondheidsvraagstukken, waarbij met name Solk en lage gezondheidsvaardigheden veelvuldig werd genoemd. Ook was er de workshop ‘Population Health Management samen leren en samenwerken’, waarin is verkend welke uitdaging op gebied van Population Health er zijn in de praktijk en welke leer- en opleidingsmogelijkheden er binnen de LUMC Campus Den Haag zijn. Er werden discussies gevoerd aan de hand van 1) Population Health Management, de definities, de mogelijkheden en het onderwijsmateriaal en 2) het onderzoek naar onderwijs binnen de huisartsgeneeskunde voor de behandeling van Lage SES populatie in de huisartspraktijk. De laatste workshop had als onderwerp ‘Haagse aanpak complexe problemen, de hotspots in Moerwijk’. In deze workshop werd aan de hand van het hotspotter onderzoek in Moerwijk de discussie aangegaan met de groep wat een nieuwe invalshoeken kan zijn om hotspotters te identificeren in de huisartsenpraktijk. 

Dankzij het enthousiasme van alle deelnemers zijn er veel nieuwe ideeën opgedaan en contacten gelegd voor verdere samenwerking.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel waar deelnemers de gelegenheid hadden om verder te discussiëren over alle thema’s en projecten die aan bod zijn gekomen tijdens deze Werkconferentie. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond en zien nu al uit naar de Werkconferentie in 2021!

De volgende werkconferentie kunt u nu alvast in uw agenda zetten. Deze zal namelijk plaatsvinden op dinsdag 19 januari 2021. Wij hopen u daar te zien!