Succesvolle derde summer course Population Health Management op LUMC-Campus Den Haag

24 juli 2018• NIEUWSBERICHT

Onderzoekers, beleidsmakers en professionals werkzaam in de gezondheidszorg maakten van 2 tot 6 juli kennis met de beginselen van Population Health Management (PHM). Dit deden ze tijdens de derde summer course PHM van de LUMC-Campus Den Haag. Hieronder leest u wat de deelnemers hebben geleerd.

Population Health Management 

Marc Bruijnzeels (LUMC-Campus Den Haag) vertelde tijdens de cursus hoe PHM door het verzamelen van data risicogroepen en risicofactoren in kaart brengt. Op basis van deze gegevens kunnen er vervolgens gerichte interventies worden opgezet. “Subgroepen met hoge risicofactoren zullen een meer op maat aanpak nodig hebben. PHM kent een sterke focus op de samenhang van deze verschillende risicogroepen en interventies in de populatie. “Een bezoek aan de Gemeente Den Haag gaf inzicht in de populatie van Den Haag en hoe de Gemeente werkt aan de gezondheid van de bewoners. 

Data- analyse en risicostratificatie

Frits Roosendaal (LUMC) liet zien hoe je data kunt gebruiken om onderzoek te doen naar de gezondheid van een populatie. Volgens Frederike Buchner (LUMC-Campus Den Haag) geeft het combineren van verschillende databronnen nieuwe informatie over een populatie. Stephen Sutch (Johns Hopkins Institute) vertelde hoe hij met een modern patiëntclassificatieschema genaamd Adjusted Clinical Groups  werkt en daardoor inzicht krijgt in de gezondheid van een individu. 

Innovatieve samenwerkings- en bekostigingsmodellen

Cursisten brachten een bezoek aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier maakten ze kennis met hun werkwijze en voorbeelden van public health initiatieven. Daarnaast sprak Jeroen Struijs (LUMC-Campus Den Haag) over innovatieve samenwerking. “Om de bevolkingsgezondheid in een regio te verbeteren is het belangrijk dat we nieuwe innovatieve bekostigingsmiddelen ontwikkelen. Daar horen ook nieuwe governance structuren bij, om  nieuwe samenwerkingen in te richten en aan te sturen.” 

Gezondheid en gedrag

Tijdens de cursus is de verschuiving van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag uitgebreid besproken. Onder andere het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber kwam aan bod. Positieve interviewtechnieken werden toegepast tijdens werkbezoeken aan HagaZiekenhuis en thuisbezoeken aan patiënten die bekend waren bij de huisarts.

Value based healthcare

Waardegedreven zorg kent diverse vormen. Job Kievit nam de cursisten mee in de toepassing in de dagelijkse praktijk: ”Meer zorg is niet altijd beter. Een operatie voegt niet altijd iets toe aan de gezondheid van een patiënt”. 

Eindopdracht 

Om de PHM- aanpak echt eigen te maken, hebben de cursisten de hele week gewerkt om tot interventies te komen voor de jeugd en ouderen in Den Haag. Via data over de gehele populatie zijn risico’s gestratificeerd en interventies opgesteld. Met een stakeholdersanalyse werd een plan van aanpak opgesteld om de interventies te implementeren. Aan het eind van de week werden de uitkomsten aan elkaar gepresenteerd. 

Cursusaanbod LUMC- Campus Den Haag

De LUMC-Campus Den Haag organiseert jaarlijks een summercourse over de fundamentals van PHM en daarnaast 8 cursussen over een specifiek onderdeel van PHM. De volgende cursus staat gepland van 15 tot en met 19 oktober 2018. Nadere informatie vindt u op de website van Boerhaave Nascholing.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.