Universitaire Opleidingen

Master Vitality and Ageing

De toenemende vergrijzing stelt de maatschappij en de gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen. De master Vitality and Ageing leidt academici op met de meest recente kennis en een breed palet aan academische vaardigheden een belangrijk rol te vervullen. Namelijk in het verbeteren van de toekomst van onze zorg.

Cocreatie en gezondheidsmanagement

De internationale Master Vitality and Ageing is een eenjarig fulltime of tweejarig parttime Engelstalig masterprogramma. Een jonge, frisse master vol toekomst, cocreatie en gezondheidsmanagement. We werken met een kleine groep studenten intensief samen aan innovatieve zorg voor onze ouderen. Uniek, toekomstgericht en interdisciplinair. Je leert bij ons met en van elkaar. Ons programma combineert verschillende perspectieven op gezond ouder worden, volksgezondheid en gezondheidsmanagement. Onze studenten zijn divers in achtergrond en gezamenlijk behandel je de uitdagingen van de toekomst en ervaar je de waarde van deze collectieve benadering.

Naast de kennisvakken, train je als student je academische vaardigheden in het geïntegreerde lijnonderwijs. Dat bestaat uit: Communication in Science, Academic development and Research and Evidence. Het innoveren van de gezondheidszorg vraagt om intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines. Daarom worden studenten met verschillende bachelor-vooropleidingen toegelaten tot de master. Zoals geneeskunde, gezondheidswetenschappen en bijvoorbeeld management van de gezondheidszorg. Alle informatie over toelatingseisen en mogelijkheden vind je op de website van de Universiteit Leiden.

Onderwijsservicepunt (algemeen contactpunt voor studenten)

Studieadviseur Master Vitality and Ageing
Telefoon: 071 526 87 00
E-mail: masterva@lumc.nl