Sesmu Arbous benoemd tot hoogleraar

14 juni 2024
leestijd
Prof. dr. Sesmu Arbous is benoemd tot hoogleraar Intensive Care Geneeskunde, in het bijzonder de integratie van technologie in de patiëntenzorg. “Om vooruit te komen moeten we de onderliggende pathofysiologie en biologie van ziekte en herstel op de IC beter gaan begrijpen en innovatieve technologieën inzetten om snel te schakelen tussen onderzoek en praktijk.”

Portretfoto van Sesmu Arbous.

Arbous: “De Intensive Care is een complexe omgeving waar vitaal bedreigde patiënten worden opgenomen om gestabiliseerd te worden. Bijvoorbeeld na een complexe chirurgische ingreep, met een ernstige infectie of na een ongeluk. Deze omgeving biedt veel uitdagingen om passende zorg te kunnen bieden. De patiënten verschillen sterk van elkaar, worden steeds ouder en hebben meer onderliggende ziekten. Behandelingen hebben wisselend en soms onvoorspelbaar effect. Daarnaast moeten artsen en verpleegkundigen regelmatig besluiten nemen onder grote (tijds)druk.”

“Om vooruit te komen moeten we de onderliggende pathofysiologie en biologie van ziekte en herstel op de IC beter gaan begrijpen. Dit is essentieel om de zorg voor de IC-patiënt te kunnen personaliseren en om de zorg betaalbaar en nog veiliger te maken. Dat kan, wat mij betreft, alleen als we innovatieve technologieën inzetten waarbij het streven is om snel te schakelen tussen onderzoek en praktijk. En als we, als ik voor de IC spreek, gebruik gaan maken van de grote hoeveelheid verschillende gegevens die we per seconde en per minuut van elke patiënt verzamelen.”

Onderzoek en praktijk hand in hand

De leeropdracht is op te delen in drie onderdelen:

  1. De pathofysiologie en biologie van de IC-patiënt beter begrijpen, met behulp van big data, kunstmatige intelligentie en andere technologieën.
  2. Inzet van (data) technologie om de werkomgeving te optimaliseren.
  3. Opleiden van professionals die hier een centrale rol in kunnen vervullen.

“Mijn onderzoek is direct verbonden met de zorg voor de IC-patiënt en richt zich met name op het gebruik maken van de ‘big data’ en klassieke statistische en machine learning methoden (kunstmatige intelligentie) om de eerder genoemde onderliggende fysiologische en pathofysiologische mechanismen beter te begrijpen en de effecten en uitkomsten van behandelingen beter te voorspellen”, vertelt Arbous. “Hierbij denk ik aan algoritmes die achteruitgang van de patiënt en problemen kunnen voorspellen en onze beslissingen kunnen ondersteunen. Zo zijn we onder andere bezig met het voorspellen van lage bloeddruk, infecties na operaties en ontstekingsreacties (sepsis), en het risico op een heropname op de IC. Belangrijk hierbij is dat het ontwikkelen van de algoritmes en het werkelijk gebruik door artsen en verpleegkundigen en het aantonen van een gunstig effect op patiënten uitkomsten hand in hand gaan.”

Samenwerken in interprofessionele en interdisciplinaire teams

Arbous: “Ik ben ervan overtuigd dat we alleen gepersonaliseerde en humane zorg kunnen leveren als we samenwerken in interprofessionele en interdisciplinaire teams en innovatieve technologieën kritisch inzetten. We moeten professionals opleiden die hierin een cruciale kunnen vervullen. Ze moeten in een interprofessioneel en interdisciplinair team kunnen samenwerken, goed kunnen communiceren, een nieuwsgierige en onderzoekende geest hebben en in staat zijn tot zelfreflectie. Hierop ligt dan ook mijn focus in het onderwijs  voor de Technische Geneeskunde, Geneeskunde, en andere masterstudies en de medische-specialisten-opleiding tot intensivist .”

Loopbaan

Sesmu Arbous heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na haar studie heeft zij gewerkt als ANIOS Interne geneeskunde en IC in zowel het Rode Kruis Ziekenhuis en het toenmalige Leyenburg ziekenhuis, in Den Haag. Van 1994-1998 heeft zij promotieonderzoek gedaan en is zij opgeleid tot klinisch epidemioloog in het Julius Centrum (UMCU). De titel van het proefschrift is: ‘Anesthesia related risk factors for perioperative severe morbidity and mortality’. Arbous is van 1998-2003 opgeleid tot anesthesioloog, en van 2003-2005 tot intensivist, beiden in het LUMC. Sinds 2009 is zij opleider van de opleiding Intensive Care Geneeskunde en sinds 2016 is zij track-coördinator Sensing & Stimulation binnen de opleiding Technical Medicine  een gezamenlijke masterstudie van de LDE (Leiden Delft Erasmus) universiteiten en academische ziekenhuizen. Sinds 2017 is zij opleidingsdirecteur van deze opleiding in het LUMC.