Medische vervolgopleidingen

Veilig opleidingsklimaat

De leden van de COC vinden het belangrijk dat aios in een veilige omgeving werken en leren. Ongewenst gedrag past niet in een veilige werkomgeving en is onaanvaardbaar. Toch kan het voorkomen dat je te maken krijgt met vormen van ongewenst gedrag zoals intimidatie, agressie, pesten of discriminatie. Aios kunnen met klachten terecht bij onze vertrouwenspersoon. Aios die een conflict hebben met hun opleider kunnen voor bemiddeling terecht bij de COC.

Contact gegevens vertrouwenspersonen:

Contact gegevens COC: