Master Vitality and Ageing

De toenemende vergrijzing stelt de maatschappij en de gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen. De master Vitality and Ageing leidt jonge academici op om met de meest recente kennis en met een breed palet aan academische vaardigheden bij te dragen aan deze nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

De internationale Master Vitality and Ageing is een éénjarig Engelstalig masterprogramma. Een belangrijk uitgangspunt van deze master is dat het samenwerken met de doelgroep leidt tot de beste oplossingen. Daarom zijn ouderen nauw betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het onderwijs.

Programma

Deze brede master biedt studenten interdisciplinaire kennis over biologische, individuele en maatschappelijke aspecten van ouder worden. Juist door het kunnen combineren van deze verschillende kennisgebieden, ontstaan vernieuwende inzichten en mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leven van ouderen.  Naast de kennisvakken trainen de studenten hun academische vaardigheden in het geintegreerde lijnonderwijs. Dit bestaat uit Communication in Science, Academic development en Research and Evidence. 

Docenten en experts binnen de master Vitality and Ageing komen niet alleen uit het LUMC, maar komen ook uit de faculteit Sociale Wetenschappen en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Vanzelfsprekend zijn er ook internationale experts betrokken bij het programma. Bekijk de onderstaande korte film voor een impressie van de opleiding.

Voor wie?

Het innoveren van de gezondheidszorg vraagt om intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines. Daarom worden studenten met verschillende bachelor vooropleidingen toegelaten tot de master, zoals geneeskunde, biomedische wetenschappen, gezondheid en leven, gezondheidswetenschappen, en bijvoorbeeld management van de gezondheidszorg. Daarnaast kunnen studenten van aanverwante studies via een toelatingstraject worden toegelaten. Alle informatie over toelatingseisen en mogelijkheden staat beschreven op de website van de Universiteit Leiden.

Meer informatie en contact

Voor vragen over de master Vitality and Ageing kunt u contact opnemen met de opleiding via: masterva@lumc.nl.