Master Farmacie

Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden samen de driejarige masteropleiding Farmacie aan. Aan de hand van een patiëntgericht en multidisciplinair programma worden studenten opgeleid tot apotheker.

Patiëntgerichte apothekers

De Leidse master Farmacie leidt studenten op tot de apotheker van de toekomst. De opleiding onderscheidt zich door de keuze voor experience-based leren en legt een sterke focus op  farmaceutische patiëntenzorg en farmaceutisch behandelaarsschap. De opleiding combineert de sterk wetenschappelijke basis van de bestaande opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) met de patiëntgerichte elementen binnen het LUMC. 

Farmaceutisch zorgverleners

Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg. Apothekers zijn daarmee in feite farmaceutische zorgverleners. De masteropleiding Farmacie speelt hier goed op in. Zo volgen onze studenten thematisch onderwijs geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen. Daarnaast lopen ze ook coschappen in openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheken. In deze omgeving richten ze zich op de werkzaamheden van de apotheker, maar werken ze ook samen met medische studenten. 

In Leiden

Werkt en leert de student tijdens de coschappen vanaf  week 4 intensief met patiënten, apothekers en andere zorgverleners;

  • Is er veel aandacht voor activerende leervormen;
  • Wordt met veel (inter)nationale onderzoeksgroepen samengewerkt. Hierdoor  zijn er ruime mogelijkheden voor de uitvoering van het wetenschappelijk project in het derde jaar, zowel in binnen- als buitenland;
  • Wordt de masteropleiding afgerond met het semi-apothekerscoschap, waarin de student onder supervisie het vak van apotheker in de breedte beoefent;
  • Wordt het farmacie-onderwijs voor een groot deel verzorgd door docenten die zelf praktiserend (ziekenhuis)apotheker zijn.

Contact

Heeft u vragen over de opleiding? Neem dan contact op met de opleidingsdirecteur dr. Mieke Mulder.

Website voor studiekiezers: mastersinleiden
Nieuwsbericht: Farmacie in Leiden hoort bij de wereldtop
Nieuwsbericht: Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden stijgt naar plek 17 in QS Ranking