Master Farmacie

Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden vanaf september 2016 samen een masteropleiding Farmacie aan. De nieuwe studie combineert de sterk wetenschappelijke basis van de bestaande bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) met de patiëntgerichte elementen van de master Geneeskunde. 

 

De Leidse apotheker: gericht op patiënt en samenwerking

De Leidse master Farmacie onderscheidt zich door een sterke focus te leggen op de patiënt en de samenwerking met andere zorgverleners, met als doel patiëntgerichte apothekers op te leiden. Het onderwijs vindt niet alleen plaats in de collegebanken, maar studenten volgen vanaf het begin van de studie ook co-schappen (klinische stages) in de apotheek die op de patiënt en zijn geneesmiddelengebruik gericht zijn. Daarnaast kijken zij ook mee met andere zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsen. 

Waarom deze sterke focus op de patiënt?

Door vooruitgang in de geneeskunde en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, leven patiënten steeds langer. Een groot gedeelte van de patiëntpopulatie in een universitair medisch centrum (UMC) heeft vaak complexe aandoeningen of meerdere aandoeningen tegelijk. Hierdoor gebruiken mensen een groter deel van hun leven combinaties van geneesmiddelen, die door verschillende behandelaars worden voorgeschreven. Daarnaast komen er meer innovatieve geneesmiddelen, zoals biologicals en gentherapeutische geneesmiddelen. Deze ontwikkelingen vragen om apothekers met een multidisciplinaire benadering. Apothekers die niet alleen kijken naar de chemie van geneesmiddelen, maar die alle omstandigheden overzien en uitgaan van de patiënt. De Universiteit Leiden en het LUMC hebben de ambitie om deze apothekers opleiden. 

Ontwikkeling

In juli 2015 keurde de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker de aanvraag voor de nieuwe masteropleiding Farmacie goed. LUMC en de faculteit W&N werken momenteel hard om de aftrap in september 2016 plaats te laten vinden. Om daadwerkelijk met de opleiding te kunnen starten moet het opleidingsplan positief beoordeeld worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).  Op 1 maart vindt een visitatie plaats. Naar verwachting komt de uitslag hiervan in april. 

Contact

Heeft u vragen over de opleiding? Neem dan contact op met de opleidingsdirecteur dr. Mieke Mulder