Master Farmacie

Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden samen een masteropleiding Farmacie aan. Hiermee worden studenten opgeleid tot apotheker.

Patiëntgerichte apothekers

De Leidse master Farmacie onderscheidt zich door, anders dan de andere farmacie-opleidingen n Nederland, een sterke focus te leggen op de farmaceutische patiëntenzorg en het farmaceutisch behandelaarsschap en zo patiëntgerichte apothekers op te leiden. De nieuwe studie combineert de sterk wetenschappelijke basis van de bestaande opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) met de patiëntgerichte elementen van Geneeskunde.

Farmaceutisch zorgverleners

Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg, en daarmee in feite farmaceutische zorgverleners zijn. De masteropleiding Farmacie komt aan deze behoefte tegemoet. Studenten gaan thematisch onderwijs volgen, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen. Ze doen veel kennis op via experience-based learning, in de vorm van farmaceutische coschappen die focussen op de werkzaamheden van de apotheker. Daarbij werken ze ook samen met medische studenten.

In Leiden

  • Werkt en leert de student als coassistent vanaf de vierde week gedurende drie dagen per week in de praktijk van de zorg (apotheek en medische zorginstellingen);
  • Is er veel aandacht voor activerende leervormen;
  • Wordt met veel (inter)nationale onderzoeksgroepen samengewerkt zodat er ruime mogelijkheden zijn om de onderzoeksstage in het derde jaar, zowel in binnen- als buitenland, te volgen;
  • Wordt de masteropleiding afgerond met een semi-apothekersstage, waarin de student onder supervisie het vak van apotheker in de breedte beoefent;
  • Wordt het farmacie-onderwijs voor een groot deel verzorgd door docenten die zelf praktiserend (ziekenhuis)apotheker zijn.

Contact

Heeft u vragen over de opleiding? Neem dan contact op met de opleidingsdirecteur dr. Mieke Mulder.

Website voor studiekiezers: mastersinleiden
Nieuwsbericht: Decanen tekenen samenwerkingsovereenkomst master Farmacie
Radio-interview met opleidingsdirecteur Mieke Mulder
Nieuwsbericht: Minister keurt Leidse masteropleiding Farmacie goed
Nieuwsbericht: Farmacie in Leiden hoort bij de wereldtop
Nieuwsbericht: Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden stijgt naar plek 17 in QS Ranking