Medische vervolgopleidingen tot specialist

Voor de kerntaak opleiding geldt dat deze plaats vindt binnen de kaders van de opleidingseisen van het Centraal College Medisch Specialisten, c.q. vergelijkbare landelijke opleidingscolleges voor beroepen genoemd in de wet BIG (De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het LUMC beschikt over de opleidingsbevoegdheid voor de volgende medische specialismen:

Ten aanzien van de opleiding tot medisch specialist worden de opleidingseisen (Centraal College) uitgebreid vermeld op de website van de KNMG .

De organisatorische randvoorwaarden van de opleiding van arts-assistenten tot medisch specialist zijn vastgelegd in het zogeheten ‘Instructiemodel arts-assistenten’ en de ‘Regeling supervisie arts-assistenten’.

Op de pagina's van Endocrinologie en Algemene Interne Geneeskunde kunt u meer lezen over het onderwijs dat deze afdelingen verzorgen.