Biomedische wetenschappen

Wat maakt precies het verschil tussen gezond en ziek? De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen en de masteropleiding Biomedical Sciences leiden wetenschappers op die onderzoek doen naar achterliggende oorzaken.

  twee studenten in het lab

Bachelor Biomedische wetenschappen

De driejarige bacheloropleiding Biomedische wetenschappen gaat over de oorzaken van ziektes. De studie begint met moleculen en cellen en werkt toe naar een steeds groter niveau. Heb je interesse in de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen in Leiden, bezoek dan de website voor studiekiezers. Plaatsing voor de bachelor Biomedische wetenschappen verloopt via selectie en plaatsing. Praktische informatie voor studenten over de studie, regels en procedures staat op het studentenportaal. 

Master Biomedical Sciences

In de masteropleiding Biomedical Sciences verdiepen studenten zich in alle aspecten van gezondheid en ziekte. De opleiding duurt twee jaar en biedt naast een algemeen deel de keuze uit de specialisaties research, educatie, communicatie en management. Heb je interesse in de master, kijk dan op de website voor studiekiezers master. Praktische informatie voor studenten over de studie, regels en procedures staat op het studentenportaal.

PhD in Biomedische wetenschappen

Afgestudeerde masterstudenten worden opgeleid tot zelfstandig onderzoeker in het PhD-programma. Dit programma is ondergebracht bij het directoraat onderzoek. Promovendi hebben meestal een aanstelling van vier jaar bij een van de onderzoeksgroepen van het LUMC.


Contactinformatie

Bezoekadres:
LUMC Gebouw 3, 5e verdieping
Hippocratespad 21, Leiden   

Postadres:
LUMC, Afdeling Biomedische wetenschappen
Directoraat Onderwijs & Opleidingen Postzone V0-P
P.O. Box 9600, 2300 RC LEIDEN

Email:
osp@lumc.nl (algemeen e-mailadres)
b.hogers@lumc.nl (studieadviseur Biomedische wetenschappen)

Telefoon: 
(+31) 071- 526 8383 (studentenadministratie)