Patiëntenfolder

WAKZ: Ontslagfolder, uw kind weer thuis

Uw kind gaat naar huis nadat hij/zij opgenomen is geweest in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), op kinderafdeling Bos of Strand van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In deze folder vindt u algemene informatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze folder geeft u algemene informatie voor thuis na verblijf in het ziekenhuis. De folder is algemeen, wanneer er sprake is van specifieke punten worden deze besproken door de arts of verpleegkundigen. Ieder kind is anders en reageert anders. Indien u zich zorgen maakt bij benoemde alarmsignalen, kunt u contact opnemen. Contactgegevens vindt u aan het einde van deze folder. Kinderen die ziek zijn, hebben vaak meerdere klachten. Deze klachten worden in de folder alarmsignalen genoemd.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Checklist
Indien nodig krijgt u onderstaande informatie en/of documenten mee:
Afsprakenkaart. Moet uw kind terugkomen ter controle, waar en wanneer?
(Nieuw) medicatieoverzicht. Uitleg over medicatie en toediening.
Recepten. Voor eventueel medicatie thuis.
Contactgegevens. Wanneer moet u naar wie bellen?
Een verpleegkundige overdracht naar een andere zorginstelling.
Informatie rondom handelingen voor thuis.
Bel afspraak met de verpleegkundige.
Persoonlijke vragen.
Specifieke alarmsignalen en leefregels
Indien er voor uw kind specifieke alarmsignalen en leefregels zijn wordt dit met u besproken door de arts of verpleegkundige. 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………….……………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………….………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………….……………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………….………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………….……………………………………………
…………………………………………………………………

Algemene alarmsignalen
Temperatuur
Koorts is een normale afweerreactie van het lichaam. Er wordt gesproken van koorts indien uw kind een temperatuur boven de 38,5 graden heeft. Koorts kan enkele dagen aanhouden of verlopen in koortspieken.

Neem contact op indien uw kind koorts heeft in de volgende situaties:
-De koorts was weg, maar is na enkele dagen weer terug gekomen, in combinatie met een zieke indruk;
-Uw kind ander gedrag vertoont;
-Uw kind zieker wordt;
-Uw kind jonger is dan 3 maanden. Adviezen bij koorts:
-Kleed uw kind luchtig aan;
-Indien uw kind veel zweet, trek dan regelmatig droge kleding aan en vermijd tocht;
-Laat uw kind voldoende slapen;
-Leg uw kind onder een lakentje (eventueel met een dun dekentje);
-Laat uw kind voldoende drinken door bijvoorbeeld vaker kleinere hoeveelheden drinken aan te bieden.

Ademhaling
Problemen met de ademhaling komen bij kinderen regelmatig voor, voornamelijk in de herfst en winterperiode. De normale ademhaling verloopt geluidloos, vanzelf en regelmatig. Dit kan veranderen indien uw kind benauwd is, bijvoorbeeld bij een verkoudheid. De ademhaling kan dan dieper en sneller gaan en er kunnen ook bijgeluiden optreden. Indien uw kind last heeft van snot, kunt u de neus van uw kind druppelen met NaCl 0,9% (te koop bij de drogist). Hierdoor wordt het ademhalen gemakkelijker voor uw kind.

Vocht, voeding en uitscheiding
Het is belangrijk dat uw kind voldoende vocht binnen krijgt. Indien uw kind hier geen problemen mee heeft gehad (thuis en tijdens de opname), houd dan het normale eet en drink patroon aan. Voor meer informatie kunt u de website van het voedingscentrum raadplegen of de jeugdgezondheidszorg inschakelen.

Indien uw kind tijdens de opname moeite had om voldoende zelf te kunnen drinken, heeft hij/zij laten zien dat hij dit wel kon op het moment dat hij/zij mee naar huis mocht. Het is goed om thuis in de gaten te houden of uw kind dit voortzet. Indien uw kind veel minder drinkt dan dat hij/zij deed tijdens opname, minder tot niet meer plast, spuugt, diarree heeft en zich hierbij ziek voelt of niet goed wakker wordt, neem dan contact op.

Bij ziekte willen/kunnen sommige kinderen niets eten en hebben zij weinig trek. Als dit enkele dagen duurt, hoeft dit niet erg te zijn zolang uw kind maar voldoende drinkt. Tips om uw kind beter te laten eten:


- Geef uw kind frequenter kleine hoeveelheden te eten en te drinken; 3 kleine maaltijden en 3 tussendoortjes;
- Geef volle zuivelproducten zoals volle melk, chocolademelk, yoghurt en vla;
- Besmeer brood dik met margarine/boter in plaats van met halvarine, en doe er (dubbel) beleg op. Geef bijvoorbeeld pap of poffertjes als brood niet lukt;
- Gebruik bij de warme maaltijd ruim olie/margarine door bijvoorbeeld pasta, aardappelpuree en groenten;
- Calorierijke tussendoortjes zijn bijvoorbeeld een plak ontbijtkoek, cake, milkbreak, smoothie of een milkshake. Of hartige tussendoortjes zoals kaas, worst, een handje nootjes/pinda’s of chips;
- Dring niet te lang aan met het eten, probeer waar mogelijk het gewone dag ritme aan te houden. Als het eten of drinken niet lukt, haal het weg en bied later weer iets aan.
Ieder kind heeft zijn eigen ontlastingspatroon, dit kan erg variëren. Het ontlastingspatroon kan afhankelijk zijn van het soort voeding dat uw kind krijgt. Sommige kinderen hebben last van obstipatie, waarbij ze meerdere dagen niet kunnen poepen, de poep erg hard en pijnlijk is en er soms ook sprake is van buikpijn. Deze klachten kunnen minder worden door uw kind voldoende te laten drinken, vezelrijke voeding te laten eten en te laten bewegen. Daar tegenover kan uw kind ook last hebben van diarree. Het is goed om te weten dat diarree kan ontstaan door het gebruik van antibiotica. Diarree ontstaat vaak door een virus en moet vanzelf weer overgaan. Let wel op dat uw kind voldoende drinkt en blijft plassen. Indien dit niet het geval is, moet u contact opnemen.

Alertheid en bewustzijn
Ziek zijn kost energie. Daardoor kan uw kind mogelijk meer slaap nodig hebben en de eerste periode na de ziekenhuisopname langer of vaker slapen dan dat hij/zij gewend is. Dit is geen probleem, maar het is wel belangrijk dat uw kind tussen het slapen door goed wakker is. Alarmsignalen van zieker worden zijn minder goed alert/wakker zijn tussen het slapen door, onrust en irritatie. Dit gaat vaak samen met de andere symptomen zoals slecht drinken.

Pijnklachten en comfort
Niet ieder kind heeft pijn als hij/zij ziek is. Indien uw kind pijn heeft gehad of medicijnen kreeg tegen pijn, is de pijn onder controle als hij/zij naar huis mag. Pijn is moeilijk te onderscheiden van angst. Bovendien kunnen niet alle kinderen vertellen of, waar en hoeveel pijn ze hebben. Een aantal punten om op te letten of u kind pijn heeft, staan in de tabel. 

Het jongere kind (baby) 

Het oudere kind 

  • Aanhoudend gespannen gezichtsspieren 
  • Fronzen van de wenkbrauwen 
  • Gebalde vuistjes/voetjes 
  • Huilen
    Soms kan huilen moeilijk te onderscheiden zijn van bijvoorbeeld huilen door honger of vermoeidheid 
  • Het kind kan zelf pijnklachten aan geven 
  • Onverklaarbaar huilen 
  • Gespannen gezichtsuitdrukking 
  • Niet kunnen/willen bewegen van een pijnlijk lichaamsdeel 


Het hoeven geen tekenen van pijn te zijn, maar het is wel mogelijk. Niet alles hoeft tegelijk aanwezig te zijn. Uw gevoel speelt hierin ook een belangrijke rol.

Medicatie

Indien uw kind thuis medicatie moet gaan gebruiken, krijgt u van de arts of verpleegkundige een recept. Deze kunt u inleveren bij de poli apotheek, locatie C0-14 (routenummer 10) of uw thuisapotheek. De poli- apotheek is van maandag tot en met vrijdag open van 8.00-18.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 12.00 – 16.00 uur. De poli apotheek geeft aan uw thuisapotheek door met welke medicatie uw kind naar huis gaat.

Wanneer u nog vragen heeft over de medicijn(en), kunt u dit bespreken met de arts/verpleegkundige. De verpleegkundige kan u helpen met het leren berekenen, oplossen en toedienen van de medicatie.

Er zijn wel een aantal algemene adviezen en regels:
- Antibiotica. Indien uw kind een antibiotica kuur krijgt, is het belangrijk deze volledig tot en met de laatste gift te geven. Dit geldt ook als uw kind al eerder opgeknapt is.
- Pijnmedicatie. Indien uw kind pijnmedicatie krijgt, kunt u dit thuis verder afbouwen. Indien uw kind meerdere vormen van pijnmedicatie krijgt, bouw dan eerst de zwaardere medicatie af. Het afbouwen van de pijnmedicatie kunt u doen door bijvoorbeeld een gift minder per dag te geven en er meer tijd tussen te laten. Indien uw kind het goed verdraagt, kunt u de volgende dag een (middag) gift overslaan. Dit kunt u doorzetten, totdat uw kind uiteindelijk geen medicijnen meer nodig heeft.
Medicatie is niet het enige hulpmiddel tegen pijn. Er zijn niet- medicamenteuze hulpmiddelen om pijn te verminderen. Denk hierbij aan rust, muziek, afleiding, aandacht, warmte of koude kompressen.

Indien uw kind de maximale hoeveelheid pijnmedicatie krijgt en de nietmedicamenteuze hulpmiddelen onvoldoende helpen, neem dan contact op.

Leefregels
De belangrijkste leefregel voor thuis is dat uw kind mag doen wat hij/zij kan. De eerste periode na de ziekenhuis opname kan het voorkomen dat uw kind sneller vermoeid is dan voor de opname. U hoeft zich hier geen zorgen om te maken. Uw kind heeft doordat hij/zij ziek is geweest mogelijk minder energie. Kijk en luister dus goed naar uw kind.

School en opvang
Uw kind mag na ontslag weer naar school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Of dit kan, is afhankelijk van hoe uw kind zich voelt. U hoeft uw kind niet onnodig thuis te houden, als hij/zij zich goed voelt (en u dat ook zo inschat), hervat dan vooral weer de dagelijkse bezigheden.

Sporten
Sporten kan in de loop van de week weer hervat worden (tenzij u anders is verteld) als uw kind daarvoor voldoende energie heeft.

Gips
Als uw kind met gips naar huis gaat, is het belangrijk om te kijken naar wat uw kind kan en wat niet. Een aantal algemene aandachtspunten bij gips zijn:
- Probeer het lichaamsdeel hoog te houden, om zwelling en pijn te voorkomen;
- Houd het gips droog, gebruik voor het douchen een gipshoes;
- Indien er sprake is van jeuk, zoek afleiding;
- Ga niet met voorwerpen onder het gips krabben. Dit kan de huid beschadigen.

Impact ziekenhuisopname
De impact van een ziekenhuisopname is voor ieder kind verschillend. Het kan zijn dat uw kind niet meteen ‘de oude’ is. Bij thuiskomst kan uw kind reacties vertonen die u als ouder(s) of verzorger niet van uw kind gewend bent. Er kunnen verschillende soorten gedragingen voorkomen, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de ervaringen die uw kind heeft opgedaan. Enkele reacties die kunnen ontstaan zijn:
- Moeite hebben met het zich weer aanpassen aan de thuissituatie;
- Ander gedrag vertonen dan u bent gewend van uw kind;
- Moeite hebben met slapen;
- Terugvallen in gedrag dat past bij een jongere leeftijd.
Deze reacties kunnen ontstaan doordat uw kind zich hierbij veilig voelt of doordat hij/zij de ziekenhuisopname aan het verwerken is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder die opgesteld is door de pedagogisch medewerkers van het LUMC, thuis verder. De weblink vindt u onderaan de folder.

Ook voor u als ouder(s) of verzorger(s) kan een ziekenhuisopname erg ingrijpend zijn en kan dit veel stress met zich meebrengen. U kunt gevoelens ervaren van machteloosheid, angst, prikkelbaarheid of schuld. Dit zijn normale reacties op abnormale situaties. Deze gevoelens kunnen na de ziekenhuisopname nog aanhouden. Vergeet daarom ook niet om goed voor uzelf te zorgen, wees niet bang om te vragen en zoek steun. Indien u tijdens de opname contact had met maatschappelijk werk, kunt u eventueel met hen contact opnemen als u dat wenst. Zo niet, dan kunt u bij de huisarts terecht.

Handelingen
Voordat u naar huis gaat, wordt er gezorgd dat u op de hoogte bent van alle nodige handelingen die in de thuissituatie moeten worden uitgevoerd.

Contactnummers
Wanneer u contact moet opnemen is afhankelijk van de klachten van uw kind. Door middel van deze folder hebben wij geprobeerd dit voor u inzichtelijk te maken. Hieronder vermelden wij met wie u contact kan opnemen.

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie, bel altijd 112.

Indien uw kind binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis, klachten krijgt gerelateerd aan waarvoor uw kind was opgenomen, kunt u bellen met de polikliniek of afdeling waar uw kind opgenomen is geweest.
- De polikliniek kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur (kantoortijden) bereiken op het volgende nummer: 071-5262811;
- De kinderafdeling kunt u buiten kantoortijden bereiken op de volgende nummers. Afdeling Strand: 071-5262816; Afdeling Bos: 071-5263611.

Huisarts/huisartsenpost.
Indien uw kind later dan 24 uur na het ontslag problemen heeft of er binnen 24 uur problemen optreden maar wanneer deze niet te maken hebben met de reden waarvoor hij/zij was opgenomen neemt u contact op met de huisarts. In het weekend of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

Bij afwijkende afspraken op deze regel geld het volgende voor u: (dit wordt voor u ingevuld indien van toepassing)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………….……………………………………………
Weblink
Via de website van het LUMC, WAKZ zijn er verschillende patiëntenfolders waar u eventueel nog aanvullende informatie terug kunt vinden. U kunt naar de volgende website gaan, onderaan kunt u het Willem-Alexander Kinder Ziekenhuis aanvinken.

Algemene informatie over het WAKZ is te vinden in de volgende weblink.

Indien u behoefte heeft aan meer informatie over gedrag en hoe verder thuis te gaan, wordt u verwezen naar de informatiefolder van de pedagogisch medewerkers: https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktis ch/patientenfolders/thuis-verder  

Algemene informatie over opvoeding en voeding kunt u terugvinden op de website van het voedingscentrum en/of de jeugdgezondheidszorg.


Deel uw ervaring over onze zorg!
Wij horen graag hoe u onze afdeling hebt ervaren. Door uw ervaring met ons te delen, kunnen wij onze zorg blijven verbeteren.

Hoe deel ik mijn ervaring?
Na ontslag krijgt u mogelijk een uitnodiging per post om een aantal vragen te beantwoorden.
Wilt u de vragen nu beantwoorden? Dan kan!
Ga naar www.lumc.nl/betermeter en kies de afdeling waar u bent geweest.

Hebt u vragen?
Mail naar patientervaringen@lumc.nl of bel ons op ma, di of do tussen 09.00 -12.00 uur op (071)5296744