Patiëntenfolder

Trommelvliesbuisjes bij kinderen, leefregels

Dit leefregelformulier bevat informatie voor uw kind over de periode na ontslag.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

  

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Ontslag:

  • Leefregelformulier wordt meegegeven. 
  • Afspraak controle voor over 6 weken op de polikliniek wordt gemaakt.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Lichaamsbeweging:

  • Gedurende 2 weken na operatie niet zwemmen. 

Voedingsrichtlijn:

  • Geen beperking.

Wondverzorging:

  • Oren 1 week drooghouden. 
  • Geen wondverzorging nodig.

Schoolhervatting (indien van toepassing):

  • Als uw kind zich goed voelt. 

Bijzonderheden:

  • Het is goed mogelijk dat er in de eerst week een loopoor optreedt, dit is niet ernstig en gaat meestal vanzelf weer over. Als dit langer duurt dan 1 week dient u contact op te nemen met uw behandelend KNO-arts.
  • Het trommelvliesbuisje kan worden uitgestoten. Als dit gebeurt moet u dit melden bij het eerstvolgende polikliniek bezoek.
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van dit leefregelformulier, vernemen wij dit graag van u. 

  

Afdeling Strand            071 - 5262816 

Afdeling Bos                 071 – 5263611