Patiëntenfolder

Test: Clonidinetest bij kinderen

Binnenkort bepalen we de aanmaak van het groeihormoon bij uw kind. Dit doen we met een clonidinetest. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

  

Onze zorg

Wat is Test: Clonidinetest bij kinderen?

Met de clonidinetest onderzoeken we de hoeveelheid groeihormoon die uw kind aanmaakt. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse) en zorgt ervoor dat uw kind groeit. Clonidine is een stofje dat ervoor zorgt dat de hypofyse het groeihormoon afgeeft. Tijdens de clonidinetest krijgt uw kind clonidine toegediend. De hypofyse geeft dan tijdelijk extra groeihormoon af, waardoor de arts de hoeveelheid groeihormoon kan meten. Op deze manier kunnen afwijkingen in de groeihormoonafscheiding worden ontdekt.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wat kunt u uw kind vertellen?

De tijd dat jullie in het ziekenhuis zijn is ongeveer een halve dag. Papa of mama is er de hele tijd bij. Je mag vóór het onderzoek niets eten. Water drinken mag wel.

Op je hand en/ of arm komt een speciale pleister, die blijft een tijdje zitten. Deze pleister voelt warm (rapydan) of juist koud (Emla). Als de pleister eraf is wordt daar een beetje bloed afgenomen en een infuus achtergelaten. Een infuus is een plastic buisje, waardoor medicijnen kunnen en de rest van het bloed kan worden afgenomen.

Tijdens het onderzoek voel je je meestal slaperig, daarom lig je bed. Er is een iPad op de kamer, die kan je gebruiken als je niet slaapt. 

Meteen na het onderzoek mag het infuus eruit en mag je weer eten en drinken. Daarna gaan jullie samen weer naar huis.

Medicijnen 

Gebruikt uw kind medicijnen? Van tevoren krijgt u van uw arts te horen of uw kind deze medicijnen mag blijven doorgebruiken rond de test. Vanaf 8-10 jaar krijgen kinderen voorafgaand aan de test kortdurend oestrogeen of testosteron toegediend in een lage dosering als voorbereiding op de test. U krijgt van uw arts te horen of dit ook voor uw kind geldt. 

Eten en drinken 

Uw kind mag voorafgaand aan het onderzoek NIET eten en drinken, water drinken mag wel. Eten en drinken kan namelijk de hoeveelheid groeihormoon in het bloed beïnvloeden. 

  • Is uw kind jonger dan één jaar? Geef hem of haar dan 4 uur vóór het onderzoek de laatste voeding. 
  • Wanneer uw kind tussen de 1 en 5 jaar is, kunt u hem of haar het beste om 24.00 uur op de avond voor de test nog wat te eten of drinken geven. 
  • Oudere kinderen moeten vanaf het avondeten nuchter blijven. 

Uw kind mag wel water blijven drinken. Na de test mag hij of zij weer eten en drinken. 

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kort geleden gehad heeft. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden? 

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de Kinderpoli Stad (J6-Q, route 652). De gastvrouwen en -heren in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Eerst krijgt uw kind een bloedafname en wordt het infuus geplaatst. In de folder: Kinderpost bloedafname leest u hier meer over. Daarna wordt uw kind voor een dagopname opgenomen op de kinderpoli Stad.

Mijn kind heeft een afspraak op de polikliniek van het WAKZ Hierop staat alles wat u moet weten voordat u naar het ziekenhuis komt.

Het onderzoek 

U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Nadat het infuus is geplaatst krijgt uw kind de clonidine om in te nemen. (in de vorm van een tabletje of drankje). Tijdens de test moet uw kind op bed blijven liggen, omdat de clonidine slaperigheid of zelfs diepe slaap veroorzaakt.

Uit het infuus wordt op vaste tijden bloed afgenomen. Het afgenomen bloed testen we ook op bloedsuiker, omdat uw kind langere tijd nuchter is. Verder controleert de verpleegkundige regelmatig de bloeddruk en hartslag. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd. Uw kind krijgt iets te eten. Daarna kunnen jullie naar huis. Uw kind kan gedurende de dag slaperig blijven. Zorg ervoor dat hij of zij goed drinkt. 

Duur van het onderzoek 

De gehele opname op de kinderpoli duurt ongeveer 3 uur.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. De uitslagen van het onderzoek zijn na ongeveer 2 weken bekend.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.