Patiëntenfolder

Sedatie met lachgas bij kinderen

Binnenkort ondergaat uw kind een medische handeling op de polikliniek STAD. Tijdens de behandeling brengen we uw kind in een lichte slaap. Dit heet sedatie. Wat is lachgas? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? En: wat ervaart uw kind? Dat leest u in deze folder.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

  

Onze zorg

Wat is Sedatie met lachgas bij kinderen?

Lachgas is een onschuldig middel dat onnodige pijn en angst tijdens medische ingrepen tegengaat. Het middel bestaat uit 50% lachgas (N2O) en 50% zuurstof (O2). Door de ontspannende werking is uw kind zich minder bewust van wat er om hem of haar heen gebeurt. Het werkt binnen een paar minuten en na het stoppen van de toediening is het snel uitgewerkt. Uw kind heeft er weinig last van. Het is geschikt voor kinderen boven de 2 jaar.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Hoe bereidt u uw kind voor  

Uw kind kan angstig zijn en moet vertrouwen krijgen in de procedure. Tijdens de sedatie krijgt uw kind een kapje op het gezicht waar het lachgasmengsel uitkomt. Het is belangrijk het kind hierop voor te bereiden. De verpleegkundige of de medisch pedagogisch zorgverlener zal samen de stappen doornemen. Zij nemen telefonisch contact met u op om hierover te overleggen.   

Wat kunt u uw kind vertellen   

U kunt zeggen dat u bij uw kind blijft tijdens de behandeling. Dankzij het lachgas merkt uw kind weinig van de ingreep en voelt het (bijna) geen pijn. Uw kind heeft het gevoel alsof het zweeft of droomt. Het lachgasapparaat bromt een beetje. Ook kunt u de informatie uit deze folder doornemen met uw kind. Daarnaast kan het helpen om samen iets te verzinnen waar hij of zij aan kan denken tijdens de procedure. Wat vindt uw kind prettig? Een fijne vakantie bijvoorbeeld? Liggend in de zon op het strand, drijven in het zwembad, enzovoorts.

Meer informatie over hoe u als ouder uw kind kunt voorbereiden is te lezen in de folder 'helpend taalgebruik'.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Wie zijn aanwezig?  

  • De verpleegkundige of de arts die het lachgas toedient. 
  • De verpleegkundige of de arts die de medische handeling uitvoert. 
  • De medisch pedagogisch zorgverlener en/of de verpleegkundige. Hij of zij geeft uitleg over de procedure en zorgt voor begeleiding. 
  • Een ouder of verzorger. Als u zwanger bent, wordt het afgeraden om aanwezig te zijn.

Hoe werkt het?   

Tijdens de lachgastoediening is uw kind wakker. Lachgas geeft een prettig en ontspannen gevoel.  Wanneer uw kind opziet tegen de behandeling, neemt het gevoel van angst af en voelt hij of zij zich rustiger. We dienen het lachgas toe door middel van een kapje. Uw kind hoeft er niet nuchter voor te zijn. Van tevoren mag het dus gewoon eten en drinken. Voordat we beginnen, krijgt uw kind een saturatiemeter om. Dit is een speciale pleister met een rood lampje om de vinger. Hiermee meten we de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed. Het is belangrijk dat het tijdens de toediening stil is in de kamer zodat uw kind zich kan richten op de afleiding en zich kan overgeven aan het dromerige gevoel. Alleen de verpleegkundige die het lachgas toedient, praat tegen uw kind, de andere aanwezigen zijn stil.  

Aan het apparaat waarin het lachgas zich bevindt, zitten 2 slangen (1 voor lachgas en 1 voor zuurstof). Deze worden op het kapje bevestigd. Wanneer uw kind inademt door het kapje, maakt het apparaat een zuigend geluid. Ademt uw kind goed in, dan klinkt dit alsof er een klepje opengaat. Het lachgas werkt binnen 5 tot 10 minuten.   

De verpleegkundige die het lachgas toedient, heeft de leiding. Hij of zij bepaalt wanneer er genoeg effect is bereikt. Vervolgens geeft de verpleegkundige aan wanneer de medische handeling kan beginnen. Zodra die klaar is, stoppen we de toediening van het lachgas. Uw kind krijgt nu nog 5 minuten zuurstof via het kapje. Daarna is het klaar. Het duurt enkele minuten voordat het lachgas is uitgewerkt. De procedure zal vanaf het begin tot het eind ongeveer 30 tot 60 minuten in beslag nemen. Als uw kind zich goed voelt, kunt u na de medische handeling naar huis.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Wat ervaart uw kind?  

Lachgas heeft een kalmerende werking. Uw kind zal zich meer ontspannen voelen, minder bang zijn en minder pijn ervaren. Het lachgas heeft geen geur. Soms herinnert uw kind zich niet wat er gebeurd is, terwijl er tijdens de sedatie wel contact is. Ook kunnen sommige kinderen zich een beetje duizelig voelen en tintelingen ervaren in handen en/of voeten. Daarnaast gebeurt het weleens dat er stemmingsverandering of ontremmingsverschijnselen optreden. Uw kind kan bijvoorbeeld tijdens de procedure gaan lachen, huilen of ongeremd spreken.  

Het wordt afgeraden het middel te gebruiken als u zwanger bent. Als u zwanger bent en bij u kind wil blijven tijdens de sedatie, kunt u dat bespreken met degene die de sedatie uitvoert.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandeld arts of de verpleegkundige, maar ook een mail sturen naar: polikliniekPARK@lumc.nl